Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 14. september 2022

Her kan du læse om, at et enigt byråd har sendt budgetforslaget for 2023-2026 til andenbehandling.

Byrådet sender forslag til budget 2023-2026 til andenbehandling

I budgetforslaget for 2023-2026 er der sat penge af til, at Solrød Kommune fortsat kan tage sig godt af borgerne og samtidig pladsmæssigt også rumme det stigende antal både yngre og ældre borgere. Nu venter en tid med forhandlinger og drøftelser mellem byrådet, inden den endelige vedtagelse af budgettet til oktober.

Solrød Kommune er et dejligt sted at leve og bo, og det skal det blive ved med at være. Derfor er der i det budgetforslag, som et enigt byråd har sendt til andenbehandling, taget højde for, at Solrød er en vækstkommune, hvor både antallet af helt unge og ældre borgere i den nærmeste fremtid stiger. Det betyder, at der i budgetforslaget bl.a. er sat penge af til en udvidelse af Plejecenter Christians Have og til flere pladser til børn i kommunens dagtilbud. 

”Budgetforslaget er et rigtig godt udgangspunkt for byrådets forhandlinger om budgettet. Vi er jo flere forskellige partier og lister i byrådet, og vi prioriterer forskelligt, men heldigvis er der også rigtig meget, vi er enige om, og jeg håber, at vi i fællesskab kan forhandle os frem til en bred budgetaftale. Det tror jeg på, er det bedste for både borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Solrød Kommune,” siger borgmester Emil Blücher.

Budgetforslaget viser, at det er nødvendigt at bruge af kommunens kassebeholdning til at finansiere kommende anlægsprojekter som fx den kommende, nye hal og multisal ved Solrød Idrætscenter, en større udskiftning af taget på Munkekærskolen og udbygningen af Plejecenter Christians Have.

Byrådet skal nu drøfte og evt. komme med ændringsforslag til budgetforslaget, inden byrådet andenbehandler og vedtager budgettet for 2023-2026 på byrådsmødet den 12. oktober 2022.

Det nuværende budgetforslag kan ses på www.solrod.dk/politik/budget

Fakta

Et enigt byråd sendte på byrådsmødet den 14. september 2022 budgetforslag 2023-2026 til andenbehandling.