Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 12. oktober 2022

Her kan du læse om, at byrådet har vedtaget et budget, der er fri for besparelser og har fokus på udvikling. Du kan også læse om, at et flertal af byrådet har sat gang i en proces, der kan gøre det muligt at bygge nye boliger til flere generationer tæt på stranden og om Solrød Kommunes nye affaldsplan, der har fokus på klimaet og borgerinddragelse. Her kan du også læse om, at byrådet har taget første skridt mod at få et padelcenter, hvordan kommunen sparer på energien og sidst - men ikke mindst - at der er et nyt ungeprojekt på trapperne med fokus på trivsel hos LGBTQIA+-unge.

Fri for besparelser og fokus på udvikling: Et samlet byråd har vedtaget budgettet for 2023-2026

Samtlige af byrådets 19 medlemmer står bag budgetaftalen for 2023-2026, der er fri for besparelser og serviceforringelser. I aftalen er der taget højde for, at Solrød er en kommune i vækst.

Der er god grund til at glæde sig over budgetaftalen i Solrød Kommune. For hvor mange andre kommuner landet over har været tvunget til at finde besparelser på vigtige områder som fx børne- og ældreområdet, har et samlet byråd i Solrød Kommune vedtaget et budget for 2023-2026, der er fri for besparelser og serviceforringelser.

Tværtimod har byrådets 7 partier og lister vedtaget et budget med fokus på vækst og udvikling, som sikrer, at Solrød Kommune også fremover er et rigtigt dejligt sted at leve og bo. Og onsdag den 12. oktober 2022 blev budgettet officielt vedtaget på byrådsmødet, da samtlige byrådsmedlemmer stemte for aftalen.

”I år er det lykkedes at samle samtlige byrådsmedlemmer bag en fælles budgetaftale for Solrød Kommune, og det er jeg super glad for. Jeg er helt overbevist om, at vi med så bredt et forlig har skabt det bedste udgangspunkt for både vores borgere, virksomheder og medarbejdere, og jeg vil gerne sige et stort tak til byrådet for det gode samarbejde,” siger borgmester Emil Blücher.

I budget 2023-2026 er der bl.a. sat penge af til, at Solrød er en kommune i vækst, der får flere borgere i alle aldre, som kommunen skal tage sig godt af. Det betyder, at der fx er afsat puljer til den demografiske udvikling på 10,3 mio. kr. i 2023 stigende til 46,8 mio. kr. i 2026.

Budget 2023-2024 indeholder mange spændende initiativer, og hele budgettet og budgetaftalen kan læses på www.solrod.dk/politik/budget

Fakta

Et enigt byråd andenbehandlede og vedtog på byrådsmødet den 12. oktober 2022 budgettet for 2023-2026.

 

 

Nye boliger til flere generationer tæt på stranden kan være på vej

Et flertal i byrådet har nu sat gang i en proces, der på sigt skal gøre det muligt at opføre et boligprojekt med attraktive, blandede boligformer på Cordozasvinget.

En hyggelig blanding af rækkehuse og etageejendomme med både familieboliger og mindre boliger i gåafstand fra stranden og med havkig fra flere boliger. Det er den plan, et flertal i byrådet nu har taget første skridt hen imod at bringe til virkelighed. 

Et flertal i byrådet har nemlig på byrådsmødet den 12. oktober 2022 valgt at godkende en foreløbig plan – et såkaldt volumenstudie – over mulige boliger på den del af Cordozasvinget, der grænser op til Lærkevænget. Samtidig har flertallet sat gang i et forslag til et nyt kommuneplantillæg, der kan gøre planen mulig. Forud for dette har Natur-, klima og planudvalget også godkendt, at der sættes gang i arbejdet med en ny lokalplan, som skal gøre det muligt at bygge boliger i området.

”Det er et område med stort potentiale tæt på vores dejlige strand, og byrådet er af en projektudvikler blevet præsenteret for nogle foreløbige planer, der ser meget lovende ud. Projektudvikleren ønsker at bygge et boligområde med blandet byggeri, der kan appellere til både unge, ældre og børnefamilier, og den slags boliger har vi brug for flere af i Solrød Kommune. Visionen er et boligområde for flere generationer, hvor man hjælper hinanden, inspireres af hinanden, lærer på tværs af generationer og vokser op med en større forståelse for sine medmennesker,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget. 

Projektudvikleren AG Gruppen ejer størstedelen af grundene i området, og det er dem, der har vist interesse for at bygge de eventuelt kommende nye boliger. I forbindelse med et udbud af boligprojektet har et flertal i byrådet derfor også besluttet, at AG gruppen har forkøbsret på en kommunal grund i området, så AG gruppen kan komme til at eje alle grundene i området.

Borgerne bliver hørt

Før arbejdet med den nye lokalplan går i gang, bliver der til november afholdt et dialogmøde, og inputs fra borgere og interessenter bliver taget med i det videre arbejde med både lokalplanen og kommuneplantillægget. Samtidig bliver borgerne også inddraget og hørt i forbindelse med høringen af den kommende nye lokalplan i 2023.

Planen er nu, at AG gruppen hjælper Solrød Kommune med at lave det nødvendige materiale, så kommunen kan udbyde den kommunale grund.

Fakta

Et flertal af byrådet bestående af Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Liberal Alliance, Havdruplisten og Venstre besluttede på byrådsmødet den 12. oktober 2022 at sætte gang i arbejdet med et nyt kommuneplantillæg, som kan gøre det muligt at opføre et boligprojekt fra boligprojektudvikler AG Gruppen på Cordozasvinget. Dansk Folkeparti stemte imod. Afstemningsdetaljerne kan findes på www.solrod.dk under referatet af byrådsmødet.

Flertallet godkendte også et såkaldt volumenstudie fra AG Gruppen, og forud for byrådsmødet havde Natur-, klima- og planudvalget godkendt at sætte gang i en ny lokalplan for området. 

Samme flertal besluttede på byrådsmødet den 31. august 2022, at arbejde videre med en projektudviklingsaftale, og at AG Gruppen i forbindelse med et udbud har forkøbsret på den kommunalt ejede grund i området.

 

 

Her er Solrød Kommunes nye affaldsplan: Fokus på klimaet og borgerinddragelse

Byrådet har nu godkendt den plan, der sætter rammerne for, hvordan kommunen i samspil med borgerne skal udvikle kommunens affaldssystem mod en mere bæredygtig og klimavenlig fremtid.

I Solrød Kommune er der styr på affaldssorteringen, og sådan bliver det også fremover. Et samlet byråd har nemlig nu godkendt den plan, der frem mod 2034 sætter rammerne for, hvordan fx bananskræller, pestoglas og slidte T-shirts skal håndteres, og hvordan hele affaldsområdet i det hele taget skal udvikle sig i en mere bæredygtig retning.

”Den nye affaldsplan handler i højere grad end før om, hvordan affaldsområdet kan spille sammen med klimaområdet. I Solrød Kommune skal vi også være med til at løfte klimamålene, og her spiller affald en vigtig rolle. Med affaldsplanen bliver vi holdt på sporet med at sikre, at vores affald bliver til nye råvarer i et kredsløb, hvor de bruges igen og igen. På den måde bidrager vi aktivt til at skabe en mere bæredygtig cirkulær økonomi, der taler ind i både det lokale og nationale mål om at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark med 70 procent inden 2030, hvilket selvfølgelig kun er et kæmpe plus,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget.

Udvikling i samarbejde med borgerne

Affaldsplanen er delt op i de fire temaer’Forebyggelse af affald’, Mere og bedre genanvendelse’, ’Ambitioner for affald’ og ’Fra viden til handling’. Under hvert tema er der indsatser, som skal være med til at sikre en mere bæredygtig og cirkulær håndtering af affaldet. Indsatserne er beskrevet meget åbne, fordi det i høj grad er planen, at borgere og andre aktører skal inddrages i, hvordan de enkelte projekter bedst muligt realiseres.

”Det er borgernes hverdag, det handler om, og derfor er det også borgerne, der gør hele forskellen, når det gælder om at føre planerne ud i livet. Derfor skal projekterne selvfølgelig også give mening for de mennesker, indsatserne kommer til at berøre, når vi skal gøre visionerne til virkelighed, ”siger Kim Sunesen, som glæder sig til både at følge og være en del af de kommende års udvikling af hele affaldsområdet i kommunen. 

Fra national til lokal affaldshåndtering

Affaldsplan 2022-2034 er lavet med udgangspunkt i den nationale plan for håndtering af affald, og affaldsplanen sikrer på den måde, at de lokale indsatser går hånd i hånd med de nationale fokusområder. Det betyder fx, at planen i høj grad har fokus på regeringens visioner om, at:

  • Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug.
  • Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.
  • Der skal sendes 80 procent mindre dansk plastik på forbrændingen i 2030.

Fakta

Et enigt byråd har på byrådsmødet den 12. oktober vedtaget Affaldsplan 2022-2034, der skal sætte retning for udviklingen af Solrød Kommunes affaldssystem mod en mere bæredygtig fremtid. Affaldsplanen har forud for vedtagelsen været i høring i 10 uger, og planen lægger op til fortsat høj inddragelse af borgere og aktører i forbindelse med udvikling af konkrete indsatser. Affaldsplan 2022-2034 kan læses på www.solrod.dk under ’Politik’ og ’Planer og politikker’.

 

 

Første skridt taget: Padelcenter på vej til Solrød

Byrådet har nu sat gang i den proces, der skal bringe planerne om et ambitiøst padelcenter i Solrød Kommune til live. Næste skridt er at spørge borgere og andre aktører om deres tanker og idéer til projektet.

Det er sjovt og nemt at lære, og det er blevet voldsomt populært de senere år. Sportsgrenen padeltennis vinder frem over hele landet, og nu ser det ud til, at solrødborgerne også får adgang til den populære sportsgren i lokalområdet. 

Byrådet har nemlig nu sat gang i processen, der skal føre til, at en privat investor opfører et ambitiøst padelcenter på den gamle grusbane ved Solrød Idrætscenter.

Ideen med et padelcenter startede som et medlemsforslag fra 6 af byrådets 7 partier og lister. Siden er hele byrådet blevet enige om, at det er en god idé med et padelcenter i kommunen, og initiativet er med i budgetaftalen for 2023-2026.

”Jeg kan næsten ikke få armene ned over det her projekt. Vi ved alle sammen, at fysisk og mental sundhed går hånd i hånd, og nu kommer vi til at kunne tilbyde borgerne endnu en mulighed for at få sved på panden på en sjov måde. Padel er super let at gå til uanset, om man er øvet eller total nybegynder, og det betyder, at det er en sportsgren, som appellerer meget bredt til både unge og ældre,” siger Morten Scheelsbeck, formand for Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, og fortsætter:

”Jeg glæder mig meget til at høre borgernes – og selvfølgelig naboernes og vores lokale idrætsforeningers – input til projektet.”

Nu skal borgerne inddrages

Det næste skridt i processen er nu at invitere borgere og aktører til borgermøde om projektet, så alle gode idéer og perspektiver kan indgå som input til arbejdet med udbudsmaterialet. Når datoen for borgermødet er klar, bliver den annonceret på www.solrod.dk, og naboer til det fremtidige projekt får en direkte invitation.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 12. oktober 2022 valgt at sætte gang i en proces, der skal føre til et offentligt udbud af den kommunale grund, hvor der kan opføres et ambitiøst padelcenter på den gamle grusbane ved Solrød Idrætscenter. I samme omgang bruges 325.000 kr. til omkostninger i forbindelse med udbuddet. Pengene finansieres af kassebeholdningen.

Projektet udspringer af et medlemsforslag, hvor der var tænkt et klubhus til Solrød FC med ind i projektet. Etableringen af et eventuelt nyt klubhus bliver efter dialog med Solrød FC behandlet i en særskilt sag på et senere tidspunkt.

 

 

Sådan sparer Solrød Kommune på energien: Varmen skrues ned, og lyset slukkes

Sænkning af temperaturen i både bygninger og badevand, ingen varme i saunaerne og slukket lys i længere tid om natten på offentlige veje. Det er blandt de initiativer, byrådet i Solrød Kommune nu har besluttet at iværksætte for at spare på energien.

Krigen i Ukraine har medført en række konsekvenser i Europa, i Danmark – og i Solrød Kommune. Det betyder bl.a., at der er opstået et akut behov for at spare på energien, og byrådet har derfor nu besluttet at sætte gang i en række initiativer, der skal hjælpe kommunen med den udfordring.

”De energibesparelser, som vi nu sætter i gang har to formål. For det første er det Solrød Kommunes bidrag til den alvorlige energikrise, som vi står i. Dernæst er det et spørgsmål om at bruge skatteydernes penge på en hensigtsmæssig måde i en tid, hvor energipriserne er stigende. Jeg har fuld forståelse for, at det er træls, når gadebelysningen slukker tidligere, og når vi bliver nødt til at tage striktrøje på i skole eller på arbejde. Men det er vigtigt, at vi står sammen om at løse udfordringerne, vi står overfor,” siger borgmester Emil Blücher.

Blandt de forskellige tiltag, der skal hjælpe kommunen med at spare på energien, er:

  • Temperaturen sænkes til 19 grader i dagtimerne og 18 grader om natten og i weekender og ferier i kommunale bygninger undtagen i vuggestuer, på ældreområdet og i enkelte institutioner på social- og handicapområdet.
  • Natslukningen på dele af vejbelysningen på offentlige veje udvides, så der på udvalgte veje er slukket for lyset fra midnat til kl. 5 i hverdage og kl. 2.30-6 i weekenderne.
  • Temperaturen i idrætshallerne sænkes til 18 grader.
  • Badevandstemperaturen i det store bassin i Solrød Svømmehal sænkes til 26 grader.
  • Alle saunaer i idrætsanlæggene tages ud af drift.
  • Alle lyskilder udskiftes til LED, hvor det er muligt.
  • Det skal undersøges, om det er muligt at slukke for strømmen i hele bygningssektioner i aften- og weekendtimer fx på Solrød Rådhus, i Genoptræningscenteret og Solrød Bibliotek og Kulturhus. 

Energisparetiltaget med at udvide tidsrummet, hvor dele af vejbelysningen i kommunen slukkes om natten, skal evalueres senest ved udgangen af 2024.

Hele listen over energisparetiltag kan ses på www.solrod.dk under ’Politik’, ’Byråd’ og ’Dagsordener og referater’ under byrådsmødet den 12. oktober 2022.

Fakta

Byrådet vedtog på byrådsmødet den 12. oktober 2022 en række initiativer, der skal hjælpe med at sænke kommunens energiforbrug.

 

 

Nyt unge-projekt på trapperne: Fokus på trivsel hos LGBTQIA+-unge

Solrød Bibliotek og Kulturhus har fået lidt over 87.000 kr. til et læsefællesskab for unge regnbuepersoner. Det skal bl.a. hjælpe de unge LGBTQIA+-personer med øget selvværd og accept.

Der er kun få officielle tilbud til unge regnbuepersoner på Sjælland, og det betyder, at de unge i mindre kommuner og udkantsområder i højere grad er overladt til sig selv bl.a. med risiko for ensomhed og lavt selvværd til følge. Det vil Solrød Bibliotek og Kulturhus nu lave om på med projektet RegnbueREP.

Solrød Bibliotek og Kulturhus har nemlig søgt Slots- og Kulturstyrelsen og fået 87.250 kr. til et lokalt læsefællesskab for unge LGBTQIA+-personer mellem 15-25 år.

”Det er et spændende og anderledes projekt, som forhåbentlig kan være med til at skabe et stærkt fællesskab hos kommunens unge LGBTQIA+-personer. Mange unge menneske tumler med at føle sig anderledes og uden for fællesskabet, og hvis man af den ene eller anden årsag adskiller sig fra det store flertal, kan det være endnu sværere at føle sig tilpas med sig selv,” siger Morten Scheelsbeck formand for Kultur-, idræts- og fritidsudvalget.

Projektet fokuserer bl.a. på fællesskab, spejling og afstigmatisering. Det består af et forløb à 10 gange to timer, hvor der fx vil være et foredrag af drag queen og foredragsholder Mizz Privileze, en samtalecafé, en workshop med emnet ”Din indre drag” og en identitetsworkshop. Hele forløbet sluttes af med en dagstur til Aalborg for at besøge Buens Bogcafé – Danmarks eneste LGBTQIA+-boghandel. Forløbet afholdes på forskellige steder, som det kun er deltagerne, der får viden om, og tilmelding til forløbet er anonymt.

Har det svært

En rapport fra Nordisk Ministerråd om ’Helbred, velvære og levevilkår blandt unge LGBTI-personer i Norden’ viser, at LGBTIQIA+-unge kæmper med ringere fysisk og psykisk helbred end deres jævnaldrende. Samtidig viser rapporten, at LGBTIQIA+-unge er mere udsatte for fx chikane, vold, fordomme og diskrimination. Det kan betyde, at de unge føler, at det er nødvendigt for dem at skjule deres identitet, og det kan fx skabe ensomhed og et forvrænget selvbillede.

Det skal det lokale Solrød-projekt være med til at gøre op med, og projektet styres igennem af litteraturformidler på Solrød Bibliotek og Kulturhus, Liv Clausen, som selv er queer-person.

”Jeg selv er vokset op i et udkantsområde med langt til repræsentation og fællesskab. Det skal være lettere at være ung LGBTIQIA+-person i 2022,” siger Liv Clausen, som samtidig fortæller, at alle de, der er involveret i projektet, er LGBTIQIA+-personer.

”Der ligger en tryghed for de unge i at vide, at vi, der er en del af projektet, er ligesom dem. Det kommer til at være et trygt, rart og anerkendende rum at være i,” siger Liv Clausen, som fortæller, at hvis man har spørgsmål til forløbet, er man meget velkommen til at kontakte hende på lcl@solrod.dk eller tlf. 56182805.

Fakta

Et flertal i byråd godkendte på byrådsmødet den 12. oktober 2022, at Solrød Bibliotek og Kulturhus kan modtage penge fra Slots- og Kulturstyrelsen til et LGBTIQIA+ projekt målrettet unge. Liberal Alliance undlod at stemme.

Projektet starter op i november 2022, og der kommer bl.a. til at være information om projektet og tilmelding på Solrød Bibliotek og Kulturhus og på www.solbib.dk.  Projektet finder sted på en måde, så deltagerne får stor indflydelse på forløbet, og det er planen, at projektet både skal føre til et fast fællesskabstilbud, som de unge selv kan stå for, og flere LGBTQIA+ materialer på Solrød Bibliotek og Kulturhus.   

LGBTQIA står for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex/Interkøn, Akønnet/Aseksuelle/Aromantiske.