Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet onsdag den 18. maj 2022

Her kan du læse om, at Solrød Kommune sender en ny affaldsplan med fokus på affald som ressource i høring. Du kan også læse om, at vejen nu banes for grøn fjernvarme til Jersie Landsby, og at Solrød Kommune skifter gamle lyspærer på veje og stier ud og får en stor CO2 gevinst.

Ny affaldsplan i høring: Fokus på affald som ressource

Mindre affald, mindre spild og mere genbrug. Det er noget af det, der er fokus på i Solrød Kommunes nye affaldsplan, som sendes i høring fra den 1. juni til den 14. august 2022. 

Bananskræller, mælkekartoner og gamle gardiner – der er styr på affaldssorteringen i Solrød Kommune, som også var en af de første kommuner, der levede op til kravet om at sortere fødevarekartoner og tekstiler. Nu er kommunen klar med et udkast til en ny, lovpligtig affaldsplan for årene 2022-2034.

”Udkastet til affaldsplanen handler om, hvordan vi i Solrød Kommune kan være med til at skabe en bæredygtig, cirkulær økonomi, hvor vi behandler affald som ressourcer. Det betyder, at affaldet kan indgå som nye råvarer i et kredsløb og bruges igen og igen. Man kalder det at gøre affaldsbehandlingen mere cirkulær, og ved at gøre det er der også besparelser at hente på klimakontoen. På den måde bidrager vi med vores behandling af vores affald til at reducere udledningen af drivhusgasser i både Solrød Kommune og i Danmark generelt,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget.

Udkastet til Affaldsplan 2022-2034 er lavet med udgangspunkt i den nationale plan for håndtering af affald, og affaldsplanen sikrer på den måde, at de lokale indsatser går hånd i hånd med de nationale fokusområder. Det betyder fx, at planen i høj grad har fokus på regeringens visioner om, at:

  • Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug.
  • Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.
  • Der skal sendes 80 procent mindre dansk plastik på forbrændingen i 2030.

”Her i Solrød Kommune er vi generelt rigtig gode til at sortere vores affald, men vi kan stadig gøre det endnu bedre – og det skal vi. Både for vores egen generation og for fremtidens generationers skyld. For at vi kan lykkes med de visioner og konkrete initiativer, der folder sig ud i planen, skal det selvfølgelig ske i samspil med Solrødborgerne. Jeg glæder mig derfor i første omgang til at læse de høringssvar, som borgerne sender ind, og på den lange bane glæder jeg mig til, at vi sammen kan udvikle vores måde at håndtere affald på og gøre affaldshåndteringen mere bæredygtig,” siger Kim Sunesen.

Udkastet til Solrød Kommunes nye Affaldsplan 2022-2034 bliver sendt i høring fra den 1. juni til den 14. august 2022. Planen kan ses på www.solrod.dk under fanen ’Politik’ og emnet ’høringer og afgørelser’.

Fakta

Et enigt byråd godkendte på byrådsmødet udkastet til Affaldsplan 2022-2034, så det nu kan sendes i offentlig høring fra dem 1. juni til den 14. august 2022.

Affaldsplan 2022-2034 er en lovpligtig plan, som indeholder rammerne for affaldsplanlægningen i Solrød Kommune i perioden 2022-2034 med særlig fokus på de første seks år. Der er ikke forbundet udgifter direkte til affaldsplanen. Mange af projekterne, der tænkes udført under affaldsplanen, indgår som en del af den daglige drift på affaldsområdet og er derfor dækket af driftsbudgettet. Hvis der er projekter, der medfører ekstraordinære udgifter, som ligger udover driftsbudgettet, vil de blive forelagt for byrådet.

 

 

Nu bliver vejen banet for grøn fjernvarme til Jersie Landsby

Byrådet har godkendt et projektforslag fra Solrød Fjernvarme a.m.b.a., der gør det muligt at forsyne Jersie Landsby med lokal fjernvarme og spare miljøet for omkring 750 tons CO2 om året.

Borgerne i Jersie Landsby kan glæde sig over, at muligheden for at få bæredygtig, grøn, lokal fjernvarme nu er mere sandsynlig en nogensinde før. Et enigt byråd har nemlig godkendt et projektforslag fra Solrød Fjernvarme a.m.b.a. om at forsyne Jersie Landsby med fjernvarme, der kan mindske udledningen af CO2 med omkring 750 tons om året.

Det betyder, at Solrød Fjernvarme kan søge den statslige Fjernvarmepulje om et statstilskud til at etablere fjernvarme i landsbyen. Hvis det tilskud går igennem, kan i alt 221 ejendomme i Jersie Landsby se frem til en mulighed for at skifte fx naturgasfyret ud med lokal, klimavenlig fjernvarme, der bl.a. er produceret af lokale solvarmeanlæg, det lokale biogaskraftvarmeværk og varmepumpeanlægget ved Solrød Biogas. For at sikre en bæredygtig økonomi er projektet dog også forudsat, at der skal være et bindende tilsagn fra 155 husstande.  

”Fjernvarme har aldrig været så relevant som nu set i lyset af den umenneskelige russiske invasion af Ukraine. Der er brug for, at vi i Danmark gør os helt fri fra behov for russisk naturgas, og her er vi heldigvis rigtig godt stillet i Solrød Kommune. Fx har Solrød Fjernvarme a.m.b.a en plan for en udbygning af fjernvarme i alle nuværende gasområder i Solrød Kommune. Det passer rigtig godt med, at byrådet har en ambition om, at alle borgere i Solrød Kommune kan benytte sig af grøn varme inden 2030. Det er et mål, som vi har skrevet ned i vores Klimaplan 2020-2030, og hvis Jersie Landsby kan forsynes med fjernvarme, kommer vi endnu et skridt tættere på. Samtidig kommer 80 procent af vores lokale fjernvarme i dag fra vedvarende, grønne energikilder som biogas, halm- og solvarme,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget, der også glæder sig over den meget store CO2-reduktion, som miljøet vil blive sparet for, hvis projektet bliver en realitet.

”Byrådet har en ambitiøs målsætning om, at vi fra 2020 til 2030 skal sænke kommunens udledning af drivhusgasser med 70 procent. Den 750 tons store CO2-reduktion, som det her projekt vil bidrage med, er en kæmpe gevinst i det regnskab,” siger Kim Sunesen.  

Projektforslaget bliver nu sendt i høring i fire uger hos de berørte grundejere og forsyningsselskaber.

Fakta

Et enigt byråd har på byrådsmødet den 18. maj 2022 godkendt et projektforslag fra Solrød Fjernvarme a.m.b.a., der gør det muligt at forsyne Jersie Landsby med fjernvarme. Projektet, der ikke har nogen økonomiske konsekvenser for Solrød Kommune, bliver nu sendt i høring i fire uger hos berørte grundejere og forsyningsselskaber.

Den forventede plan for udbygning af fjernvarme i Solrød Kommune kan ses her: /borger/servicemeddelelser/natur-og-miljoe/ny-udbygningsplan-for-fjernvarme-i-solroed-kommune

 

 

Stor CO2-gevinst: Solrød Kommune skifter lyspærer for 3,9 mio. kr.

Byrådet i Solrød Kommune har valgt at investere millioner i at skifte gamle el-slugende pærer på veje og stier ud med nye, energivenlige pærer. Det giver god mening for både miljøet og den kommunale pengepung.

Der er gevinst på flere plader, når Solrød Kommune investerer 3,9 mio. kr. i at skifte 922 pærer i vejbelysningen på kommunale stier og veje. Ikke alene kommer de nye energivenlige LED-pærer til at spare miljøet for hele 30,5 tons CO2-udledning om året, kommunen sparer også på den lange bane lige under 400.000 kr. om året på el-regningen.

”En investering i mere energivenlige løsninger er en investering i vores fælles fremtid,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget, og fortsætter:

”Vi kunne godt have valgt at lade udskiftningen af pærer ske gradvist i forbindelse med den aftale, vi har med vores operatør om løbende renovering af belysningen, men det ville have taget alt for lang tid. Det eneste rigtige er, at byrådet nu har besluttet at sætte fart på processen. I byrådet har vi et ambitiøst mål om samlet set at reducere kommunens udledning af drivhusgasser med 70 procent fra 2020 til 2030. Det mål er ikke kun ambitiøst, det er også realistisk. Men det kræver, at vi har øjet på bolden hele tiden, og det har vi fx med denne beslutning.”

Investeringen i de nye miljørigtige LED-pærer er betalt hjem på under 10 år med udgangspunkt i den nuværende el-pris i kontrakten med kommunens operatør, Andel Lumen. Det er Andel Lumen, som drifter og vedligeholder vejbelysningen på både kommunale veje og private fællesveje og stier.   

Fakta

Et enigt byråd har på byrådsmødet den 18. maj 2022 vedtaget at bruge 3,9 mio. kr. på at skifte 922 pærer i vej- og stibelysningen ud til LED-pærer. Rådighedsbeløbet til udskiftning er afsat i budgettet for 2022. Beslutningen medfører en CO2-besparelse på 30,5 tons om året.