Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 31. august 2022

Her kan du læse om, at byrådet har valgt at føre gode erfaringer videre og opgradere strandvejsrundkørslen ved Parkvej.

Gode erfaringer føres videre: Strandvejsrundkørsel bliver opgraderet

Bilisternes fart skal sænkes, og der skal laves en stiforbindelse til Parkstien. Det er planerne for rundkørslen ved Jersie Strandvej og Parkvej, som byrådet nu har sat gang i.

Der er særligt en ting, der er farligt, når det gælder rundkørsler, og det er, hvis bilisterne kører for stærkt. Derfor har et enigt byråd nu valgt at sætte gang i en opgradering af strandvejsrundkørslen ved Parkvej, som bl.a. skal sikre, at bilisterne sætter farten ned op til og inde i rundkørslen. Samtidig skal der etableres en dobbeltrettet cykelsti, der forbinder rundkørslen med Parkstien.

”Rigtig mange mennesker kommer hver dag igennem rundkørslerne på Strandvejen, og jeg er rigtig glad for, at rundkørslen ved Parkvej nu får en opgradering, så den bliver endnu mere sikker. Samtidig giver det også god mening at lave en stiforbindelse mellem rundkørslen og Parkstien, der tydeligt og sikkert hjælper fx fodgængere og cyklister fra Parkstien videre til rundkørslen. Det er noget, der gennem tiden er blevet efterspurgt af flere borgere,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget.

Helt konkret består sikkerhedsændringerne bl.a. i, at cykelstien på Jersie Strandvej 40-50 meter før rundkørslen bliver flyttet ud til kørebanen, og beplantningen mellem cykelstien og kørebanen bliver fjernet, så det er nemmere for bilisterne at se fx cyklister og knallerter. Samtidig bliver kantstenen fremhævet flere steder, så der kommer en tydelig adskillelse af bilister og brugerne af cykelstien.

Opgraderingen sker bl.a. på baggrund af gode erfaringer med opgraderingen af en anden strandvejsrundkørsel tilbage i 2020 – nemlig rundkørslen ved Cementvej. Her viser en analyse fra Cowi, at de ændringer, der blev udført i 2020, har haft en rigtig god effekt og bl.a. har gjort, at bilisterne kører markant langsommere op mod og igennem rundkørslen.

”At vi kan opgradere rundkørslen på baggrund af gode erfaringer med en anden strandvejsrundkørsel er selvfølgelig en stor fordel, fordi vi har fået bevis for, at de forskellige ændringer virker,” siger Kim Sunesen.

Baggrunden for, at det netop er strandvejsrundkørslen ved Parkvej, der nu skal opgraderes, er Solrød Kommunes Trafikplan 2021-2025. I den er rundkørslen ved Jersie Strandvej og Parkvej nemlig udpeget som en uheldsbelastet lokalitet, fordi der i årene 2015-2019 var seks uheld – bl.a. to solouheld, der formentlig skyldtes for høj fart. 

Fakta

Et enigt byråd har på byrådsmødet den 31. august 2022 valgt at sætte gang i en opgradering af strandvejsrundkørslen ved Parkvej og samtidig etablere en stiforbindelse mellem rundkørslen og Parkstien. Projektet løber i alt op i ca. 3,1 mio. kr.