Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet 24. februar 2020

Her kan du læse om, at rammerne for boligejerne ved Jersie Kystområde er blevet opdateret, at Havdrup Skole får et helt nyt udendørs samlingspunkt, og at byrådet har vedtaget en million-renovering af Uglegårdsskolen. Du kan også læse om, at nye projekter skal være med til at vække læselysten hos skole- og SFO-børn, og at der nu bliver sat skub i udviklingen af bymidten i strandområdet.

Rammerne for boligejere i Jersie Strand kystområde er nu blevet opdateret

Både lokalplanen og kommuneplantillægget for Jersie Strand kystområde er blevet moderniseret, så de passer bedre til boligejernes behov og samtidig sikrer, at området bevarer sin særlige karakter.

Hvor meget og hvor må man bygge på sin grund? Det er nogle af de bestemmelser, der er opdateret i den nye lokalplan og det nye kommuneplantillæg for kystområdet i Jersie Strand, som et flertal i byrådet har vedtaget på februar måneds byrådsmøde.

Som en del af opdateringen er de to gamle lokalplaner for Jersie kystområde fra 1980’erne transformeret om til én samlet plan, som sammen med kommuneplantillægget nu udgør rammerne for hele området.

Planerne er blevet opdateret ud fra input fra områdets to grundejerforeninger, som bl.a. har haft et ønske om, at der blev kigget en ekstra gang på bebyggelsesprocenten for at sikre mere tidssvarende byggemuligheder. Som noget nyt udvider lokalplanen derfor bebyggelsesprocenten fra 25 til 30 procent.

Samtidig sikrer opdateringen af kommuneplantillægget, at der kan arbejdes videre med den kystsikring, som Solrød Kommune planlægger, der skal beskytte området og dets beboere mod oversvømmelser fra Køge Bugt.

”Det har været vigtigt for både beboerne i området og for byrådet, at der er en balance mellem fornyelse og nybyggeri og ønsket om at bevare områdets særlige karakter, derfor har vi givet de gamle lokalplaner for området et servicetjek. Det betyder bl.a., at vi har lyttet til borgerne og fastholdt, at det fortsat kun er tilladt at bygge i halvanden etage i hele området,” siger borgmester Niels Hörup.

 

 

Havdrup Skole får helt nyt udendørs samlingspunkt

Billedkunstens have, en bibliotekshave og en stor rund scene – byrådet har nu frigivet midler til et nyt, indbydende udendørsområde på Havdrup Skole med navnet Fagtorvet.

Der bliver masser af plads til kreativ leg og læring i det fri, når Havdrup Skole får et helt nyt indbydende udendørs samlingspunkt imellem skolens fagfagsbygninger, hvor både lærere og elever kan boltre sig. Byrådet vedtog på byrådsmødet den 24. februar 2020 at frigive 2,2 mio. kr. til projektet, som har fået navnet Fagtorvet.

Det nye udendørs samlingssted skal både indeholde en stor rund forhøjning i centrum af Fagtorvet, der kan fungere som både scene, samlingssted og udstillingsplatform, samt en bibliotekshave ud for biblioteket og en billedkunstens have ud for faglokalet for billedkunst og sløjd. Samtidig bliver Fagtorvet også brudt ned i mindre rum, der kan fungere som studiemiljøer, ved hjælp af enkeltstående træer, som virker afskærmende og sikrer, at pladsen bevarer et åbent og imødekommende indtryk.

Udover muligheden for fordybelse er der også masser af plads til mere sprælsk undervisning og leg på Fagtorvet, fordi den eksisterende multibane også er en del af området, der i det store billede er en del af helhedsplanen for Havdrup Skole, som byrådet vedtog i 2016.

”Formålet med helhedsplanen var at fremtidssikre Havdrup Skole og sikre, at vi i Solrød Kommune fortsætter med at have gode folkeskoler, der lever op til de krav, som folkeskolereformen, forældre, elever og lærere stiller til en moderne skole. Derfor skal vi naturligvis også udnytte de mange muligheder, der er ved at have et attraktivt udemiljø, som både kan bruges i forbindelse med undervisning, frikvarterer og fritid,” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget.

Som en del af helhedsplanen for Havdrup Skole er der både blevet bygget en helt ny naturfagsfløj samtidig med, at der er sket en omfattende vedligeholdelse, renovering og ny indretning af flere faglokaler. Arbejdet med de nye udearealer forventes at starte op til foråret og stå færdig i løbet af sommeren 2020.

  

 

Million-renovering af Uglegårdsskolen 

Byrådet har godkendt den første etape af en 10-årig genopretningsplan for bygningerne på den fredede Uglegårdsskole i Solrød Strand.

Byrådet i Solrød Kommune har på februar måneds byrådsmøde sat gang i første del af en gennemgribende renovering af Uglegårdsskolen i Solrød Strand. Den særegne folkeskole med sine karakteristiske røde træstopler, unikke arkitektur og gennemgående kanal trænger nemlig til en kærlig hånd flere steder.

Derfor har byrådet godkendt første etape til knapt 3 mio. kr. af en 10-årig genopretningsplan, der skal sikre, at den 48-årige folkeskole, der udelukkende er bygget i træ, lever videre. I alt lægger genopretningsplanen op til, at der skal bruges 30 mio. kr. på at renovere skolen over de kommende ti år.

”Vi har gennem årene løbende renoveret Uglegårdsskolen, men nu trænger den til mere end, hvad vi kan klare i almindelig vedligeholdelse, og vi er meget glade for at komme i gang med renoveringen,” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget, som samtidig både krydser fingre for, at man undgår alt for mange uforudsete udgifter ved renoveringen, og at Slots- og Kulturstyrelsen nikker ja til renoveringsplanerne.

Den unikke træskole blev nemlig fredet i 2016, og det betyder, at Slots og Kulturstyrelsen skal godkende renoveringen og materialevalget, inden arbejdet kan gå i gang.

”Vi er meget stolte af Uglegårdsskolen og dens unikke arkitektoniske udtryk, men det er ingen hemmelighed, at vi gerne havde undgået en fredning af Uglegårdskolen tilbage i 2016. Fredningen gør renoveringen dyrere og betyder samtidig, at vi skal vælge samme træsorter, som skolen oprindeligt er bygget af, selvom det nogle steder måske ville have været smartere med en anden og mere holdbar træsort,” siger Kim Sunesen.

I første omgang er det skolens bærende konstruktioner og facaden, der bliver skiftet, og hvis Slots- og Kulturstyrelsen kan godkende renoveringsplanerne, bliver projektet sendt i udbud til foråre 

 

 

Nye projekter skal vække læselysten hos skole- og SFO-børn

Solrød Kommunes skoler og Solrød Bibliotek og Kulturhus har til sammen fået tildelt 400.000 kr., som skal bruges til at vække læselysten hos skolebørn. 

Nu får skoleelever i Solrød Kommune ekstra hjælp til at vække læselysten, så de kan kaste sig over bøger som Harry Potter, Brødrene Løvehjerte og Totte og Lotte.

Kommunens skoler og Solrød Bibliotek og Kulturhus har nemlig til sammen fået tildelte 400.000 kr. til særlige læselyst-initiativer.

150.000 kr. er bevilliget af Undervisningsministeriets pulje til understøttelse af læselyst i folkeskolen for indskoling og mellemtrinnet, og 250.000 kr. er bevilliget af Kulturministeriet til et særligt læseprojekt for SFO-børn i 2. klasse.

”At læse åbner op for en helt særlig verden af oplevelser, hvor børnenes fantasi bliver aktiveret på en anden måde end, hvis de ser en film eller spiller et spil på en tablet. Bøgernes verden har så meget at tilbyde, og jeg glæder mig over de to gode projekter, vi har modtaget penge til,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, fritids- og sundhedsudvalget.

Projektet på Solrød Bibliotek og Kulturhus skal give SFO’erne en værktøjskasse, der kan bruges af både pædagoger, forældre og børn, som kan bidrage til at aktivere skolebørnene og give dem lyst til at åbne flere bøger. Projektet går ud på, at de voksne sammen med børnene vil finde frem til den ultimative måde at læse på for det enkelte barn bl.a. ved at afprøve påvirkningen af lys, lyd og børnenes omgivelser.

Læselystprojektet i skoleregi vil fokusere på forældrenes betydning for børnenes læselyst, og det indeholder bl.a. en læselystpakke, der er målrettet forældre i indskolingen, og en workshop for forældre på mellemtrinnet.

 

 

Fyrtårnsprojekt: Byrådet vil sætte skub i udviklingen af bymidten i strandområdet

Et flertal i byrådet sætter nu gang i forundersøgelsen af et evt. Fyrtårnsprojekt på stationspladsen ved Solrød Center, der skal være med til at udvikle bymidten i strandområdet. Samtidig kan projektet gøre det muligt at bygge flere boliger nær Solrød Center og Solrød Strand Station.

Det har længe været byrådets ønske at se på muligheden for et fyrtårnsprojekt på stationspladsen ved Solrød Center, der kan udgøre et knudepunkt af liv til glæde for borgerne, og på den måde være med til at revitalisere hele bymidten i strandområdet. Projektet er også en del af aftalen om Budget 2020-2023, hvor budgetparterne bl.a. understreger, at der skal ske en bred inddragelse af borgerne i arbejdet med processen omkring Fyrtårnsprojektet. 

Forundersøgelsen af Fyrtårnsprojektet skal bl.a. indeholde bud på ikke-kommunale funktioner i Fyrtårnet, en undersøgelse af parkeringsforhold og forslag til en grundig borgerinddragelsesproces. Samtidig har byrådet besluttet, at forundersøgelsen af Fyrtårnsprojektet også skal undersøge muligheden for at bygge et nyt, moderne og fremtidssikret rådhus på stationspladsen, som kan være med til at skabe mere liv i bymidten og samtidig være borgernes hus.

”Fyrtårnsprojektet er en del af helhedsplanen for Solrød center, og det er med stor begejstring, at byrådet nu sætter gang i forundersøgelsen af et Fyrtårnsprojektet, som skal være med til at skabe mere liv i vores bymidte i strandområdet,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

”Samtidig er det ingen hemmelighed, at vi er blevet flere borgere i Solrød Kommune, og det betyder, at det er nødvendigt, at der også er flere medarbejdere i kommunen til at løfte opgaverne både ”ude i marken” hos borgerne, men også rent administrativt. Det gør, at vi kan mærke behovet for mere plads på rådhuset, som samtidig også trænger til renovering. Derfor giver det god mening at se på, om det er muligt at kombinere fyrtårnsprojektet med byggeriet af et nyt rådhus, som skal være borgernes hus og samtidig skabe rammerne, der passer til, at vi er en moderne offentlig arbejdsplads.”

Orden i økonomien og mulighed for centernære boliger
Som en del af forundersøgelsen bliver det undersøgt, om et eventuelt nyt rådhusbyggeri kan finansieres ved at sælge den grund, som det nuværende rådhus ligger på. Hvis den nuværende rådhusgrund sælges, betyder det samtidig, at det kan være muligt at bygge fx senioregnede boliger på grunden. 

”Vi har et ønske om at skabe mere liv i bymidten i strandområdet, og der er et behov for flere center- og stationsnære boliger, som fx kan bygges som seniorvenlige boliger. Samtidig står vi med et rådhus, som trænger gevaldigt til at blive renoveret, men alfa og omega for, at vi går videre med tanken om, at et nyt rådhus kan være en del af Fyrtårnsprojektet, er, at projektet giver mening rent økonomisk. Byrådet har derfor bedt om, at der bliver lavet en business case, så vi har et kvalificeret grundlag for, om det langsigtet, samfundsøkonomisk er en god forretning at inddrage byggeriet af et nyt rådhus i Fyrtårnsprojektet.”

Forundersøgelsen af Fyrtårnsprojektet bliver efter planen præsenteret for byrådet i slutningen af juni 2020.