Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 25. november 2019

Her kan du læse om, at der fortsat er god balance i Solrød Kommunes økonomi, og at Solrød Kommune nu har nedsat en beredskabskommission.

Solrød Kommunes budgetopfølgning viser tilfredsstillende resultat

På trods af stigende serviceudgifter er der fortsat god balance i Solrød Kommunes økonomi.

Byrådet i Solrød Kommune tager flere gange årligt temperaturen på kommunens økonomi med en budgetopfølgning, og årets sidste opfølgning viser, at kommunens økonomi fortsat hænger fint sammen.

På nogle områder som fx dagpenge og integration har der været færre udgifter end forventet, imens der har været flere udgifter end forventet til fx specialundervisning, det specialiserede børne- og ungeområde, det specialiserede voksenområde og hjemmeplejen. Når alle udgifter og indtægter er gjort op, viser budgetopfølgningen, at året forventes at slutte med god balance i regnskabet.

”Vi ser det samme udgiftspres på servicerammen i de øvrige kommuner, så situationen er langt fra unik for Solrød Kommune, siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

”Vi har heldigvis fastholdt en økonomisk styringsmodel, hvor vi både har budgetsikkerhedspuljer og demografipuljer, og det er de puljer, der finansierer uforudsete merudgifter. Det gør, at vi fortsat har orden i økonomien, og at vi kan undgå at reducere vores serviceniveau.”

Budgetopfølgningen viser, at Solrød Kommune forventer at slutte året med en kassebeholdning på niveau med 2018.

 

Nu har Solrød nedsat en beredskabskommission

Solrød Kommunes beredskabskommission kommer til at bestå af ni medlemmer, som bl.a. tæller hele Økonomi-, teknik- og miljøudvalget.  

Tilbage i juni måned besluttede byrådet, at Solrød Kommune skal indgå i et beredskabssamarbejde med Køge og Stevns kommuner fra den 1. januar 2020, og på byrådsmødet den 25. november har et flertal i byrådet nu taget det sidste skridt i arbejdet med at etablere et nyt og stærkt beredskab ved at nedsætte Solrød Kommunes beredskabskommission.

Beredskabskommissionen kommer til at bestå af alle syv medlemmer af Økonomi-, teknik- og miljøudvalget samt politidirektør for Midt- og Vestsjællands Politi og Leif Panduro, der er repræsentant fra Solrød Frivillige Redningsberedskab – i alt ni medlemmer.

”Nu er den sidste, store del af vores beredskabssamarbejde med Køge og Stevns kommuner faldet på plads. Vi har valgt at inddrage hele Økonomi-, teknik- og miljøudvalget i kommissionen, fordi det er en fordel, at hele udvalget i opstartsperioden har et godt kendskab til alle detaljer i arbejde omkring beredskabet og implementeringen af den nye samarbejdsaftale,” siger borgmester Niels Hörup.

Beredskabskommissionen skal rådgive byrådet om fx kommunens risikoprofil, serviceniveau og driftsbudget, men selve beslutningskompetencen ligger hos byrådet. Byrådet besluttede desuden også på byrådsmødet den 25. november, at beredskabskommissionen i næste valgperiode kommer til at bestå af fem medlemmer, hvoraf tre af dem bliver udpeget af byrådet.

Samarbejdet mellem Solrød, Køge og Stevns kommuner betyder, at Køge Kommune fremover varetager den daglige ledelse og administration af beredskabet på tværs af de tre kommuner, herunder indsatsledelse, det forebyggende arbejde og brandsyn. De nuværende brandstationer i Køge, Solrød og Stevns kommuner fastholdes, og selve brandslukningsopgaven varetages fortsat af Falck. 

”Jeg er glad for, at vi i fællesskab har fundet frem til en rigtig god løsning, hvor borgere og erhvervsdrivende i både Solrød, Køge og Stevns kommuner kan føle sig trygge og være helt sikre på at få den rette hjælp, hvis ulykken er ude. I Solrød Kommune ser vi frem til et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Køge og Stevns," siger Niels Hörup.

Fakta
Beredskabskommissionen kommer til at bestå af de syv medlemmer af Økonomi-, teknik- og miljøudvalget: borgmester Niels Hörup, Claus Redder Madsen, Jonas Ring Madsen, Hans Odder, Emil Blücher, Henning Christiansen og Lene Stevnhoved.

Med i beredskabskommissionen sidder også politidirektør for Midt- og Vestsjællands Politi Svend Larsen og Leif Panduro, som er repræsentant for Solrød Frivillige Redningsberedskab.