Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 25. marts 2019

Her kan du læse om, at Solrød-borgerne i 2020 skal benytte sig af nye genbrugspladser, at kontrolgruppen stopper og forebygger socialt bedrageri for millioner, at Solrød fortsat har folkeskoler i topklasse, at byrådet nu puster nyt liv i planerne om et attraktivt udemiljø ved Bibliotek og Kulturhuset, og at Solrød Kommune støtter lokale idrætsprojekter med næsten 200.000 kr.

Borgerne i Solrød skal benytte sig af nye genbrugspladser fra 2020

Fra marts 2020 skal Solrød-borgerne benytte sig af affaldsselskabet ARGOs genbrugspladser i fx byerne Køge, Roskilde eller Viby. 

Når kalenderen viser forår i 2020, skal Solrød-borgere vende bilen mod en af affaldsselskabet ARGOs døgnåbne genbrugspladser, hvis traileren skal tømmes for haveaffald eller gammelt skrammel fra loftet. 

Byrådet i Solrød Kommune vedtog på marts måneds byrådsmøde at indgå en aftale med ARGO, som betyder, at Solrød-borgere fra marts 2020 i stedet for Miljøcenter Greve skal benytte sig af en af ARGOs genbrugspladser i fx byerne Køge, Roskilde eller Viby.

”Vores nye ordning er en super god afløser for vores mangeårige samarbejde med Miljøcenter Greve. Samtidig er genanvendelsesprocenten på ARGOs genbrugspladser stigende, så med den viden vi har nu, er det er også en mere bæredygtig og klimavenlig ordning,” siger borgmester Niels Hörup.

Flere borgere er allerede godt bekendt med genbrugspladserne i Køge, Roskilde og Viby. Solrød Kommune har nemlig siden oktober 2017 kørt en forsøgsordning, hvor Solrød-borgerne har haft mulighed for at benytte sig af de tre ARGO-genbrugspladser uden for Miljøcenter Greves åbningstid, som Solrød Kommune og Greve Kommune på nuværende tidspunkt har en samarbejdsaftale om.

Forsøgsordningen viser, at borgerne har besøgt ARGO-genbrugspladserne tæt på 14.000 gange fra oktober 2017 til september 2018. 

”Det tyder på, at vores borgere har været rigtig glade for genbrugspladserne i Køge, Roskilde og Viby, som gennemsnitligt også ligger tættere på mange af vores borgere end Miljøcenter Greve. Vores nye ordning er samtidig mere fleksibel, derfor synes jeg godt, at vi kan tillade os at kalde det for en win-win situation,” siger Niels Hörup.

Med afsæt i erfaringer fra foregående år ligger det forventede antal besøg fra Solrød-borgerne på ARGO-genbrugspladserne på ca. 50.000 besøg om året. Da Solrød Kommune fremover skal betale 85 kr. per besøg, løber den samlede udgift op i ca. 4.250.000 kr., som er mere end 2 mio. kr. lavere end de budgetteret udgifter i 2019, og det betyder i sidste ende også, at borgerne i fremtiden kommer til at betale mindre.    

 

Kontrolgruppe stopper og forebygger socialt bedrageri for millioner

På blot et år har kontrolgruppen i Solrød Kommune standset og forebygget socialt bedrageri for 3,1 mio. kr.

Det er nu fire år siden, at Solrød Byråd besluttede at intensivere indsatsen mod socialt bedrageri ved at nedsætte en kontrolgruppe, og siden dengang har gruppen i den grad vist sin berettigelse.

Alene i 2018 har de to personer, som udgør kontrolgruppen standset og forebygget socialt bedrageri for 3,1 mio. kr., hvoraf næsten 2,2 mio. kr. tilgår kommunekassen, og ca. 900.000 er statens penge.

Det viser den årlige rapport fra kontrolgruppen, som byrådet netop er blevet orienteret om på marts måneds byrådsmøde.

Kontrolgruppen har siden 2015 stoppet og forebygget socialt bedrageri for ikke færre end 11 mio. kr., hvoraf provenuet for Solrød Kommune samlet set ligger på ca. 8,1 mio. kr.

”På sin vis er det sørgeligt, at kontrolgruppen har vist sig at være sådan en succes, fordi det vidner om, at nogle personer snyder bevidst. Naturligvis skal alle have de ydelser, som de er berettiget til, men hvis nogen får mere, end de er berettiget til, så er det fællesskabet, der i sidste ende betaler regningen, og det er ikke fair,” siger borgmester Niels Hörup.

 

Solrød har fortsat folkeskoler i topklasse

Ny rapport viser, at de tre folkeskoler i Solrød Kommune er blandt landets bedste og både scorer højt på karakterskalaen og på trivselsbarometret.

Det faglige niveau er højt, og eleverne er glade for at gå i skole.

Sådan lyder to af hovedkonklusionerne i Solrød Kommunes kvalitetsrapport for folkeskolerne for skoleåret 2017/2018, som placerer kommunens tre folkeskoler på en flot 9. plads ud af landets 98 kommuner, når det gælder karaktergennemsnittet ved folkeskolernes 9. klasses afgangseksamen. 

Samtidig viser undersøgelsen, at eleverne fortsat trives rigtig godt på deres skoler med et gennemsnit i de nationale trivselsmålinger på 93,9 procent, der endda er højere end landsgennemsnittet på 92,5 procent.

”Vi har nogle af landets bedste folkeskoler, og det både kan og skal vi være stolte at” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget, som samtidig sender roser afsted til både lærere og elever:

”Vi kan bl.a. takke vores mange dygtige og ikke mindst engagerede lærere og medarbejdere på skolerne for de flotte resultater, og selvfølgelig er vores elevers engagement og lyst til at lære også en vigtig del af historien,” siger Kim Sunesen.

Alle landets kommuner skal ifølge loven udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år, men i Solrød Kommune har man valgt at lave en kvalitetsrapport hvert år.

”Vi prioriterer vores folkeskoler højt her i Solrød, og derfor har vi også valgt, at vi vil tage temperaturen på skolernes kvalitetsbarometer hvert eneste år, så vi er sikre på, at vi fortsat er på rette vej,” siger Kim Sunesen.

Også i forbindelse med inklusion af elever med særlige behov ligger Solrød Kommune over landsgennemsnittet – skolerne i Solrød Kommune tilbyder således undervisning til 97 procent alle børn i folkeskolerne, hvor tallet på landsplan ligger på 95 procent.

”Men træerne vokser selvfølgelig ikke ind i himlen. Vi skal fortsat arbejde hårdt for at sikre skoler i topkvalitet, og der er også områder, hvor vi endnu ikke er i mål. Selvom vi ligger over landsgennemsnittet i forhold til, hvor mange elever der tager en videregående uddannelse efter 9. klasse, så lever vi endnu ikke op til de nationale mål om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse,” siger Kim Sunesen.

 

Nu puster byrådet liv i planerne om et attraktivt udemiljø ved Bibliotek og Kulturhuset

Både pladsen foran Solrød Bibliotek og Kulturhus og bibliotekshaven skal omdannes til hyggelige områder, der inviterer til at gøre brug af husets mange muligheder.

En solskinspromenade, der inviterer borgerne indenfor på biblioteket på forsiden, og et tillokkende opholdsrum for både store og små på bagsiden – ønskerne for pladsen foran Bibliotek og Kulturhuset og haven bag ved huset ligger fast, og nu tager byrådet første skridt mod at gøre planerne til en realitet.

Et flertal i byrådet vedtog nemlig på marts måneds byrådsmøde at frigive anlægsmidler for i alt ca. 1,7 mio. kr. til at omdanne forpladsen og haven til attraktive udemiljøer.

På forpladsen skal der bl.a. etableres flere cykelparkeringer, være bedre belysning og i det hele taget skal et løft af områdets visuelle karakter sørge for at invitere borgerne indenfor i Bibliotek og Kulturhuset.

Bibliotekshaven skal i endnu højere grad være en naturlig forlængelse af Bibliotek og Kulturhuset, som forlænger husets sæson, så også sommermånederne bringes mere i spil. Her skal skabes et fleksibelt og attraktivt uderum, hvor borgerne fx kan nyde en god bog i en solstråle, eller hvor børn kan mødes og lege med hinanden.

”De kommende, fleksible udearealer omkring Bibliotek og Kulturhuset skal give borgere i alle aldre lyst til at opholde sig i og omkring huset. Der skal være plads til både leg og læring, hyggestunder og fælles aktiviteter,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget.   

Bibliotekshaven skal nu sammen med forpladsen projekteres og sendes i udbud, og det er planen, at begge dele skal anlægges sidst på sommeren.

 

Solrød Kommune støtter lokale idrætsprojekter med næsten 200.000 kr.

Lokale idrætsprojekter på tværs af hele kommunen får en økonomisk håndsrækning fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond.

Dommertårn, varmepumpe og nyt billardbord – endnu engang rammer støtten fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond bredt ned i det lokale foreningsliv.

Ved årets første ud af to bevillingsrunder har byrådet i Solrød Kommune således givet en økonomisk håndsrækning til fem forskellige projekter for et samlet beløb på 199.400 kr.

Det betyder, at Nyskovens Sportsrideklub kan etablere et dommertårn, Solrød Rideklub kan sætte en varmepumpe op i rytterstuen, Havdrup Skytteforening kan skifte klubbens gulvtæppe ud, Solrød Billardklub kan købe nyt billardbord, og endelig så kan Grundejerforeningen Dige- & Broparken etablere en petanquebane.

”Det er en fornøjelse at være med til at støtte op om frivillige initiativer og glæde nogle af vores meget aktive borgere med økonomisk hjælp. Frivillighed og et stærkt foreningsliv er en del af vores Solrød-DNA, og det skal vi værne om og sætte pris på,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget i Solrød Kommune.

For at modtage støtte fra Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond skal ansøger yde mindst 20 procents medfinansiering fra andre ikke-kommunale kilde.