Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 27. maj 2019

Her kan du læse om, at et flertal i byrådet har besluttet at sende både forslaget til lokalplanen og kommuneplanstillægget, som skal bane vejen for erhvervskilen, i høring, og at Solrøds unge får en helt ny ungecafé.

Nu sendes lokalplanforslag for nyt erhvervsområde i høring

Solrød Kommune har planer om at udnytte et 45 hektar stort område mellem Køge Bugt Motorvejen og jernbanen til et nyt erhvervsområde. Nu vil kommunen høre, hvad borgerne tænker om forslaget til lokalplanen for området.

En 45 hektar stor erhvervskile er på tegnebrættet i Solrød Kommune, og nu er der taget et skridt mere mod, at erhvervsområdet kan blive en realiltet. Et flertal i byrådet har nemlig på maj måneds byrådsmøde besluttet at sende både forslaget til lokalplanen og kommuneplanstillægget, som skal bane vejen for erhvervskilen, i høring.

Samtidig er det blevet besluttet at invitere til et borgermøde om de to planer mandag den 24. juni i kantinen på Solrød Rådhus.

”I byrådet synes vi, at erhvervskilen er en spændende mulighed for at udnytte et område i Solrød Kommune, som allerede er udpeget til brug til transport- og logistikerhverv i statens såkaldte Fingerplan, der sætter rammerne for udviklingen af hele hovedstadsområdet. Og vi er naturligvis også meget interesseret i borgernes og erhvervslivets holdninger til projektet,” siger borgmester Niels Hörup.

Lokalplanen for området er lavet i samarbejde med udviklere, som har vist stor interesse for området, og som vurderer, at en mulig kommende erhvervskile kan tilføre Solrød Kommune cirka 400-600 nye arbejdspladser og skabe udviklingsmuligheder i en branche, som er er i vækst.

Lokalplanen lægger op til, at bebyggelse i erhvervskilen maksimalt kan opføres i 15 meters højde.

 

Solrøds unge får en helt ny ungecafé

Fællesskab og kreativitet er i fokus i Solrød Kommunes kommende ungecafé, som de unge selv har været med til at definere rammerne for.

Der bliver både plads til at være kreativ og bare at hænge ud med vennerne i Solrød Kommunes nye ungecafé, som byrådet på maj måneds byrådsmøde netop har afsat 300.000 kr. til.

Caféen bliver etableret i lokaler på Solrød Gl. skole, og de unge har selv været med til at definere, hvad sådan en café skal indeholde for, at det er et fedt sted at hænge ud. De unges ønskeliste er bl.a. mundet ud i et hyggeligt loungested, hvor man kan slænge sig i sofaer, et sceneområde, hvor man fx kan give koncert med sit band, og langborde, hvor man kan hygge sig med brætspil. Alt sammen i et moderne og cool look.

Også udeområdet ved caféen er tænkt med i planerne, og der bliver derfor også lavet et hyggeligt område med en træterrasse, hvor de unge kan hænge ud sammen. Den del af projektet iværksættes i samarbejde med Solrød Produktionsskole, som også står for at anlægge terrassen.

De unge bestemmer selv aktiviteterne

Ungecaféen var en del af byrådets aftale om budget 2019, og den er tænkt som et fleksibelt sted, de unge selv kan byde ind på at bruge til forskellige arrangementer. Den er derfor som udgangspunkt ikke bemandet i dagligdagen.

”Vi vil gerne skabe nogle fleksible rammer, hvor fællesskabet kan trives, og hvor vores unge mennesker kan mødes om det, de har lyst til. Men vores unge skal også selv tage ansvar og byde ind med arrangementer – det er jo dem, der bedst ved, hvad de har lyst til at bruge deres fritid på. Så støtter vi naturligvis op om deres initiativer,” siger formand for Familie- og uddannelsesudvalget Kim Sunesen og fortsætter:

”Der er brug for unge mennesker, som er nysgerrige på livet, og som har skabertrang og kreativitet i kroppen. Vi tror projekter som dette skubber til disse evner, og at de unge kan se, at når man involverer sig, så kan man få indflydelse – også på sin ungecafé.”

Den nye ungecafé, som efter planen skal stå færdig til september, er tænkt som et sted, der kan appellere til en bredere kreds af unge end dem, der typisk kommer i en af kommunens ungdomsklubber. Den tanke har grobund i en stor rapport om Solrøds unges fritidsliv fra sidste år, som pegede på behov for flere forskellige miljøer til de unge som supplement til de eksisterende ungdomsklubber.