Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 25. februar 2019

Her kan du læse om, at byrådet med succes rykkede februar måneds byrådsmøde til Jersie, at byrådet nu frigiver 14 mio. kr. til renovering af Havdrup Skole og at der nu tages hul på planerne om et mere aktivt og levende idrætscenter.

Jersie-byrådsmøde var en succes

Omkring 30 borgere mødte mandag aften op til byrådsmøde i Jersie Forsamlingshus.

Snakken gik lystigt mellem byrådspolitikere og borgere, da byrådet i Solrød Kommune mandag aften havde rykket byrådsmødet til Jersie Forsamlingshus og væk fra de vante rammer i Solrød Center.

”Vi vil i byrådet som et forsøg i år gerne holde tre byrådsmøder endnu tættere på borgerne i kommunens forskellige lokalområder, så flere borgere får nemmere mulighed for komme tæt på byrådets beslutninger, for det er jo borgerne, det hele handler om. Derfor er jeg også rigtig glad for, at så mange borgere har valgt at tage turen til Jersie Forsamlingshus og overvære byrådsmødet,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune, og fortsætter:

”Jeg håber samtidig, at aftenens møde har givet blod på tanden, så endnu flere borgere har lyst til at møde op i ”byrådssalen” i Solrød Center, hvor vi almindeligvis afholder byrådsmøderne, og hvor Bibliotek og Kulturhuset også har mødelokale.”

Byrådsmødet i Jersie Forsamlingshus var ét af i alt tre byrådsmøder, som byrådet har valgt at rykke ud til forskellige lokationer i lokalområdet. Næste gang, byrådet rykker teltpælene op, er den 29. april, hvor byrådsmødet afholdes i Havdrup Sognehus, og den 25. november rykker byrådsmødet til Trylleskoven i Kirkens Hus.

 

Byrådet frigiver 14 mio. til renovering af Havdrup Skole

Der bliver mere plads til de kreativ fag og større mulighed for fleksibilitet i undervisningen, når de to sidste etaper af en omfattende renovering af Havdrup Skole står færdig.

I de kommende dage begynder elever og lærere på Havdrup Skole at rykke ind i skolens rummelige, nye naturfagsfløj, som er en del af etape 1 af en omfattende renovering af Havdrup Skole, og nu har Solrød Byråd også vedtaget at frigive pengene til de to sidste etaper af renoveringen.

Det betyder, at Havdrup Skole skal gennemgå en omfattende renovering af faglokaler og udearealer for mere end 14 mio. kr.

”Vi har i Solrød Kommune folkeskoler, hvor det er godt at både lære og være, og sådan skal det naturligvis blive ved med at være. Samtidig skal vi sikre vores skoler gode og fleksible rammer, så de fortsat kan leve op til de mange forskellige undervisningskrav, der kommer fra ministeriet. Fx kommer de praktiske fag som Håndværk og Design med Folkeskolelovens ændringer i fremtiden til at fylde mere i undervisningen, og det har vi taget højde for i den kommende renovering,” siger Kim Sunesen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget. 

Renoveringen betyder bl.a., at de kreative fag på skolen får langt mere plads at boltre sig på i fremtiden og at faglokalerne bliver samlet i samme bygning, så pladsen udnyttes mere effektivt.

Som en del af den omfattende renovering bliver der etableret et stort og moderne madkundskabslokale med tilhørende tidssvarende inventar. Lokalet kan samtidig deles op, så der er mulighed for en større fleksibilitet i undervisningen i form af mindre grupper.

Samtidig får både Håndværk og Design samt Billedkunst også større og mere fleksible rammer, og der bliver etableret et helt nyt lokale til musikundervisning.

Hele den omfattende renovering forventes at stå færdig i starten af 2020, og det er virksomheden Kjær Knudsen A/S, der er valgt som hovedentreprenør på projektet.

 

Nu tager Solrød hul på planerne om et mere levende og aktivt idrætscenter

En omfattende ombygning af Solrød Idrætscenter går nu ind i den første fase, hvor der etableres et nyt, attraktivt tilholdssted til ungdomsklubben Klub 2680.

Et aktivt og levende idrætscenter med gode muligheder for fællesskaber, samhørighed og fleksible og attraktive rammer, hvor mennesker kan mødes. Det var et af de gennemgående ønsker, da Solrød Kommune i 2018 spurgte brugerne af Solrød Idrætscenter ind til deres drømme og ønsker for idrætscentret. Her pegede borgerne bl.a. på at inddrage lokalerne, hvor ungdomsklubben Klub2680 har hjemme, til et indbydende ’hjerterum’ ved idrætscentrets foyer.

Og det ønske får borgerne nu opfyldt.

Byrådet har nemlig på februar måneds byrådsmøde afsat penge til at flytte Klub 2680 fra klubbens nuværende lokale i det tidligere cafeteria ved idrætscentrets foyer til et nyt og istandsat lokale ved hal C med både gamerrum og storskærm. Det skal bane vejen for at skabe plads til et levende og attraktivt hjerterum i Solrød Idrætscenter samtidig med, at de unge brugere af klubben får et moderne og hyggeligt tilholdssted.

Samtidig er flytningen af Klub2680 første skridt på vejen mod en omfattende ombygning af idrætscentret, der bl.a. på sigt omfatter etableringen af en helt ny idrætshal under forudsætning af salgsindtægter fra den såkaldte Cordozagrund.

”Vi er allerede beriget med nogle rigtig gode idrætsfaciliteter, som gør, at vi kan støtte op om borgernes fysiske og mentale sundhed, og i byrådet vil vi gerne skabe endnu bedre rammer i vores dejlige kommune.  Derfor er det også en del af budget 2019-2022, at vi på sigt vil etablere en helt ny hal i Solrød Idrætscenter, og flytningen af Klub2680 og etableringen af et indbydende hjerterum skal derfor også ses i en større sammenhæng, som skal skabe et mere levende og aktivt idrætscenter til glæde for vores borgere,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds-, og fritidsudvalget.  

Efter flytningen af Klub2680 skal tankerne om det kommende hjerterum konkretiseres. Det ligger nemlig endnu ikke fast præcis, hvordan hjerterummet kommer til at tage sig ud, men en ting er helt sikker – borgerne skal inddrages. Med udgangspunkt i byrådets pejlemærke om ’åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv’ går Solrød Kommune derfor i løbet af 2019 i dialog med og involverer de berørte bruger af idrætscentret, så hjerterummet bliver målrettet brugernes drømme og ønsker.