Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra byrådet den 26. august 2019

Her kan du læse om, at Solrød Kommune nu får sit eget mobile laboratorium, at der er fundet en ny forpagter til caféen i Solrød Idrætscenter, og at byrådsmedlemmerne som en tidlig markering af Solrød Kommunes 50 års jubilæum får mulighed for at plante et træ hver.

Solrød Kommune får sit eget mobile laboratorium

Færre indlæggelser og økonomisk gevinst er blandt fordelene, når Solrød Kommune nu får sit eget mobile laboratorium, der både kan tage og få svar på akutte blodprøver i borgernes egne hjem.

I perioden fra april 2017 til december 2018 var Solrød Kommune en del af det regionale forsøg ’Det Mobile Laboratorium’, som regionen valgte at nedlægge ved årsskiftet til 2019. Men resultaterne fra Det Mobile Laboratorium var så gode, at Solrød Kommune nu har valgt at iværksætte sit eget mobile laboratorium.

Det vedtog Solrød Byråd på byrådsmødet den 26. august, hvor det blev besluttet at anvende de midler, der allerede var sat af til regionens mobile laboratorium, til Solrød Kommunes egen akutteambil.

”Det giver rigtig god mening, at vi nu sørger for, at vores eget akutteam bliver opgraderet med udstyr og personale, som gør teamet i stand til at forebygge indlæggelser af vores borgere. Det er både godt for vores borgeres tryghed, sundhed og værdighed, og samtidig er det sund fornuft rent økonomisk,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Byrådets beslutning om at opgradere Solrød Kommunes akutteambil betyder, at akutteamet nu både kan tage og få svar på akutte blodprøver i borgernes egne hjem, præcis lige som Det Mobile Laboratorium kunne.

Og resultaterne fra den regionale forsøgsordning lover godt for det nye kommunale, mobile laboratorium.  Det regionale, mobile laboratorium forebyggede nemlig gennemsnitligt fire indlæggelser pr. måned. Det svarer til en besparelse for Solrød Kommune på op til 1.4 mio. kr. om året i medfinansieringsudgifter. Samtidig har Det Mobile Laboratorium sparet de borgere, der har undgået at blive indlagt, for den udmattelse og forvirring, som indlæggelser kan medføre.

 

Nu kommer der ny forpagter af caféen i Solrød Idrætscenter

Det lokale firma Milund ApS skal fremover være drivkraften bag caféen i Solrød Idrætscenter.

Der er fokus på sunde varer på menukortet, når de nye forpagtere i september måned slår dørene op til caféen i Solrød Idrætscenter. Bag firmaet Milund ApS, der er kommet med det bedste bud på forpagtningen af caféen, står Sarah Bjørklund og Vasilis Jamagidze, som siden april i år også har drevet de to iskiosker ved stranden i Solrød.

”Caféen er et vigtigt element i Solrød Idrætscenter, og den spiller en central rolle i den igangværende ombygning af idrætscenteret, hvor caféen kommer til at ligge lige i hjertet af det hele. Vi er overbeviste om, at folkene bag Milund ApS er de rigtige til at løfte opgaven med at drive caféen, og vi glæder os meget til at udvide vores samarbejde med dem,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Inden forpagtningen af caféen blev sendt i udbud, havde Solrød Kommune inviteret de foreninger, der har tilknytning til Solrød Idrætscenter, til en dialog omkring erfaringer med den afgående forpagter og deres ønsker til en ny forpagter.

”Caféen både har og får en stor betydning for de mange brugere af idrætscenteret, og det har naturligvis været vigtigt for byrådet at afdække brugernes ønsker. Derfor er jeg også ekstra glad for, at det er lykkedes os at lave en aftale med et firma, som deler nogle af de samme værdier som vores brugere fx i forhold til sund mad,” siger Ivar Haugaard-Hansen, formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Aftalen med den nye forpagter løber fra den 1. september 2019 og fem år frem.

 

Byrødder planter træer og fejrer Solrød Kommunes kommende 50 års jubilæum

Som en tidlig markering af Solrød Kommunes 50 års jubilæum den 1. april 2020 får byrådspolitikerne til efteråret mulighed for at plante et træ hver fire forskellige steder i kommunen.

Der er god grund til at finde flagene frem og kippe med hatten, når Solrød Kommune den 1. april næste år kan fejre 50 års jubilæum. Og allerede til efteråret sætter byrådet gang i fejringen af kommunen, når hver byrådspolitiker får mulighed for at markere jubilæet ved at plante et træ.

”Solrød er en grøn kommune med et byråd, der lægger vægt på bæredygtig udvikling, og det er derfor en passende symbolsk handling, at vi tager forskud på fejringen af vores dejlige kommune ved at plante nye træer,” siger borgmester Niels Hörup.

De nye træer bliver plantet fire forskellige steder i kommunen – på Nylukkevej i Havdrup, ved parkeringen ved Solrød Center Øst mod Mosevej, langs med vandløbet Skæringsstreget i Jersie og ved det grønne areal ved Solrød Byvej/Solrød Strandvej, hvor to gamle egetræer ikke har kunnet klare tørken i sommeren 2018.

Udgiften på 100.000 kr. til de nye træer finansieres af den erstatning, som Solrød Kommune modtog fra Banedanmark, fordi der blev fældet et mindre antal træer i forbindelse med etableringen af København-Ringstedbanen.