Nyt fra byrådetNyt fra byrådet

Nyt fra Byrådet - 24. august 2015

Læs om: Udvikling af Solrød Center og Havdrup Bymidte vedtaget. Aktiviteter fra Jersie Skole flyttes til Strandklubbens gamle lokaler. Øget behov for midlertidige boliger til flygtninge. Solvarmeanlæg får lov at vokse i Havdrup.

Udvikling af Solrød Center og Havdrup Bymidte vedtaget

Der er udvikling på vej til Solrød Center og Havdrup Bymidte, efter at helhedsplanerne for de to centre mandag blev vedtaget af Byrådet i Solrød Kommune.

Helhedsplanerne er udarbejdet af en rådgivningsvirksomhed i tæt samarbejde med Solrød Kommune. Derudover har en lang række aktører deltaget i samarbejdet. I arbejdet med helhedsplanen for Solrød Centeret har især Centerforeningen, Solrød Strands Grundejerforening, Solrød Center Grundejerforening og Solrød Gymnasium deltaget. I arbejdet med helhedsplanen for Havdrup Bymidte har især SuperBrugsen, men også et stort antal andre aktører deltaget.

Helhedsplanerne indeholder en række konkrete forslag til, hvordan centrene kan udvikle sig til mere dynamiske samlingspunkter til gavn for lokalsamfundet.

”Solrød Center og Havdrup Bymidte betyder meget for handels- og bylivet i kommunen, og derfor er det vigtigt, at de følger med udviklingen og borgernes forventninger til, hvad et moderne samlingspunkt er. De lokale skal være stolte af deres center og have lyst til at vise det frem,” siger borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup.

For Solrød Center betyder det blandt andet, at der skal opføres et nyt samlingspunkt på busholdepladsen – fx med et bibliotek som ankerfunktion. Samlingspunktet skal være en folkelig og kulturel magnet, øge centerets synlighed og bidrage til, at Solrød Center bevæger sig fra udelukkende at være et handelscentrum til også at rumme flere kulturelle aktiviteter og et mere levende byliv.

I Havdrup Bymidte bliver den vigtigste ændring en omlægning af trafikken gennem Bymidten. Hovedgaden fartdæmpes, og trafikken på stationspladsen føres rundt i en bue langs jernbanen, så der skabes et samlet byrum med plads til både hverdagsliv og større arrangementer.

Realiseringen af planerne kræver nye lokalplaner og at der afsættes midler i det kommende budget og sidst men ikke mindst deltagelse af de lokale aktører.

 

Aktiviteter fra Jersie Skole flyttes til Strandklubbens gamle lokaler

Når de sidste aktiviteter ikke længere kan være på Jersie Skole, kommer en række aktiviteter til at mangle tag over hovedet. Derfor vedtog Solrød Byråd mandag, at Strandklubbens gamle lokaler kan bruges til formålet.

”De sidste aktiviteter er ved at stoppe på Jersie Skole og vi ønsker selvfølgelig ikke, at nogle af aktiviteterne skal være hjemløse. Derfor er løsningen med Strandklubbens gamle lokaler helt oplagt,” siger Ivar Haugaard Hansen, formand for Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget i Solrød Kommune.

Der er seks tidligere undervisningslokaler, to store aktivitetsrum og tre mindre lokaler til rådighed, og det er nok til at huse erhvervsklasserne, der ellers har haft midlertidigt til huse på Køge Tekniske Skole, samt heldagsklassen, børnefysioterapien og Musikskolens aktiviteter på Jersie Skole.

Derudover er der flere lokale foreninger på kultur- og fritidsområdet, der har ligget på Jersie Skole, men nu flyttes til Strandklubbens gamle lokaler – herunder Harmoniorkesteret og Solrød Kunst- og Billedskole.

 

Øget behov for midlertidige boliger til flygtninge

Solrød Kommune har gennem de seneste par år oplevet en markant stigning i kvoten af flygtninge – ikke mindst pga. konflikten i Syrien. I 2015 blev kvoten ændret fra 11 til 50 flygtninge, og den udmeldte kvote for 2016 lyder på nuværende tidspunkt på 60 flygtninge.

Derfor blev Byrådet i Solrød Kommune mandag orienteret om, at der med stor sandsynlighed vil mangle plads til 24 flygtninge fra januar 2016 og yderligere 50 pladser ved udgangen af 2016.

”Vi arbejder målrettet på at få løst problematikken og fordele flygtningene i kommunen, så de ikke bliver koncentreret ét sted. Det er et næsten enigt byråd, der bakker om en spredningsmodel, simpelthen fordi det er det, vi tror, der bedst sikrer en ordentlig integration,” siger Ivar Haugaard Hansen, formand for Social-, Sundheds- og Fritidsudvalget i Solrød Kommune.

Byrådet har vedtaget opførelse af 105 nye almene lejeboliger, som må forventes at kunne afhjælpe en del af problemet fra årsskiftet 2016/2017, men indtil da er en række alternative løsninger i spil. Solrød Kommune arbejder nu videre i seks forskellige spor for at sikre tilstrækkeligt med boliger til flygtningene:

  • Annoncering efter private boliger og sommerhuse, der kan lejes ud til flygtningene
  • Investering i ejerlejligheder, rækkehuse eller parcelhuse
  • Oprettelse af bofællesskaber i almene boligselskaber
  • Ældreboliger, der er svære at leje ud til ældre, lejes i stedet ud til flygtninge 
  • Leje af erhvervsbyggeri
  • Opsætning af pavilloner

Uanset hvilke løsninger, der ender med at blive taget i brug, vil de nærmeste naboer blive godt informeret.

 

Solvarmeanlæg får mulighed for at vokse i Havdrup

Solrød Fjernvarme får lov at leje yderligere to grunde af Solrød Kommune til at opføre et kollektivt solvarmeanlæg i Havdrup. Det vedtog Solrød Byråd mandag aften.

Solrød Fjernvarme har tidligere fået lov til at leje en enkelt grund, men med de to ekstra grunde er der nu mulighed for at opføre et 6.000 kvadratmeter stort solvarmeanlæg, der skal bidrage med CO2-fri varme til hele Havdrup – herunder den nye bydel Havdrup Vest.

”Projektet ligger fint i forlængelse af Solrød Kommunes planer om en omstilling til vedvarende energi i Havdrup, og det vil hjælpe os med at nå de ambitiøse klimamål, som ligger i kommunens varme- og klimaplan,” siger borgmester Niels Hörup.

Borgerne i Havdrup vil blive indkaldt til et indledende orienteringsmøde i september 2015, hvor en rådgiver præsenterer projektet. Dernæst skal der udarbejdes kommuneplantillæg, lokalplan, VVM-screening (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og projektgodkendelse.