Byrådets vision

Byrådet har vedtaget følgende vision for Solrød Kommune:

Solrød Kommune – det bedste sted at leve og bo

Vores vision er, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo! Det er ikke en vision, vi som byråd og kommune kan nå alene: Visionen kan kun nås i samspil med vores mange aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager ansvar. Vi har derfor altid fokus på borgernes, foreningernes og virksomhedernes ressourcer, og vi hjælper borgerne til at hjælpe både sig selv og andre.

Læring og udvikling hele livet er et vigtigt pejlemærke for vores arbejde med at gøre Solrød Kommune til det bedste sted at leve og bo. Vi står på tæer for at give børn og unge den bedst mulige læring og udvikling, som de kan bringe med sig videre i voksenlivet. Som kommune støtter vi den enkelte borger i at kunne håndtere livets forskellige aspekter og komme godt videre til næste trin i livets faser.

Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre er et andet vigtigt pejlemærke. I samarbejde med lokalsamfundet tager vi hånd om dem, der har brug for hjælp. Vi støtter op om borgerne med høj kvalitet i kommunens kerneydelser i form af fx en tryg start på livet i dagtilbud, gode folkeskoler og en værdig ældrepleje, og vi lytter til, hvad tryghed, sundhed og værdighed betyder for den enkelte borger.

I alle sammenhænge har vi fokus på at skabe fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte. Vi skaber og stiller rammer til rådighed for et aktivt familie-, kultur- og fritidsliv, som borgere og foreninger selv kan fylde ud med aktiviteter. Vi prøver altid at tilpasse vores løsninger til den enkelte borgers behov og ressourcer.

Også åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv er et vigtigt pejlemærke. Vi lytter - og sammen og i dialog med borgere og erhvervsliv skaber vi de bedste løsninger og den størst mulige værdi. Det gælder både der, hvor borgere og virksomheder møder kommunen i hverdagen, og når det handler om kommunens overordnede udvikling.

En bæredygtig udvikling er et fundament for, at Solrød Kommune både i dag og i fremtiden kan være det bedste sted at leve og bo. Vi planlægger langsigtet og sikrer dermed en bæredygtig udvikling både i forhold til klima og miljø, befolkningens sammensætning og borgernes mulighed for at bo og trives i Solrød Kommune hele livet.

Orden i økonomien sikrer handlerum og lokal selvstændighed og er dermed et fundament for, at vi kan være det bedste sted at leve og bo. Balance mellem indtægter og udgifter og det fortsatte fokus på at drive kommunen så effektivt som muligt skaber grobunden for, at vi både kan fastholde den gode kvalitet og også i endnu højere grad gøre kommunen til det bedste sted at leve og bo.

Vil du læse mere, kan du finde en pjece med pejlemærkerne her. 

Solrød Byråd, 2018

Byrådets Vision _cirkel (1)

Siden er sidst ændret: 25-10-2022 Til top