Byråd

Solrød Byråd 2022Her ses Solrød Byråd dog minus Morten Scheelsbeck, Mads Silberg og Kim Sunesen. Fotos af dem kan ses her. Foto: Christian Lynnerup.

Byrådet er Solrød Kommunes øverste politiske myndighed 

En del af det politiske arbejde er uddelegeret til kommunens fem udvalg: Økonomiudvalget, Familie- og uddannelsesudvalget, Kultur-, idræts- og fritidsudvalget, Social-, ældre og sundhedsudvalget og Natur-, klima- og planudvalget. Mange sager begynder i udvalgene, der behandler sager og anbefaler beslutninger, som byrådet herefter godkender eller afviser.

Liste over byrådets møder i 2023

SPØRGETID

De fleste byrådsmøder bliver holdt på Solrød Bibliotek og Kulturhus, 1. sal, Solrød Center 4, kl. 19.00 med spørgetid kl. 18.45. Alle er velkomne til at overvære den åbne del af byrådsmødet fra kl. 18.45 og resten af mødet.

Byrådet har vedtaget en vision for Solrød Kommune med fem politiske pejlemærker. Visionen og pejlemærkerne beskriver den overordnede effekt, kommunen gerne vil skabe for borgerne og for Solrød Kommune som lokalsamfund.

Fordeling af mandater

Solrød Byråd består af 19 medlemmer, som er valgt for en firårig periode. Mandaterne fordeler sig således:

  • Socialdemokraterne (A) - 4 medlemmer
  • Det Konservative Folkeparti (C) – 3 medlemmer
  • VoresSolrød (H) – 2 medlemmer
  • Liberal Alliance (I) - 3 medlemmer
  • Havdruplisten (L) - 1 medlem
  • Dansk Folkeparti (O) - 1 medlem
  • Venstre (V) - 4 medlemmer
  • 1 løsgænger
Siden er sidst ændret: 09-06-2023 Til top