Byråd

Foto: Byrådet juni 2018

Byrådet er Solrød Kommunes øverste politiske myndighed 

En del af det politiske arbejde er uddelegeret til kommunens tre udvalg (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, Social-, sundheds- og fritidsudvalget og Familie- og uddannelsesudvalget). Mange sager begynder i udvalgene, der behandler sager og anbefaler beslutninger, som byrådet herefter godkender eller afviser.

Liste over byrådets møder i 2021

De fleste byrådsmøder bliver holdt på Solrød Bibliotek og Kulturhus, 1. sal, Solrød Center 4, kl. 19.00 med spørgetid kl. 18.45. Alle er velkomne til at overvære den åbne del af byrådsmødet fra kl. 18.45 og resten af mødet.

OBS: Grundet den nuværende coronasituation afholdes byrådsmøderne i en periode digitalt. Optagelserne af de digitale byrådsmøder vil være tilgængelige her på solrod.dk dagen efter mødet. 

Byrådet har vedtaget en vision for Solrød Kommune med syv politiske pejlemærker. Visionen og pejlemærkerne beskriver den overordnede effekt, kommunen gerne vil skabe for borgerne og for Solrød Kommune som lokalsamfund.

Byrådet har desuden vedtaget et værdigrundlag for samarbejde, der beskriver de værdier og principper, som kendetegner byrådets politiske ledelse og samarbejde i byrådet samt samspillet med borgerne.

Fordeling af mandater

Solrød Byråd består af 19 medlemmer, som er valgt for en firårig periode. Mandaterne fordeler sig således:

  • Venstre (V) - 8 medlemmer
  • Socialdemokraterne (A) - 3 medlemmer
  • Det Radikale Venstre (B) - 1 medlem
  • Det Konservative Folkeparti (C) - 2 medlemmer
  • Socialistisk Folkeparti (F) - 2 medlemmer
  • Liberal Alliance (I) - 1 medlem
  • Havdruplisten (L) - 1 medlem
  • Dansk Folkeparti (O) - 1 medlem
Siden er sidst ændret: 16-02-2021 Til top