Byråd

Byrådet er Solrød Kommunes øverste politiske myndighed 

En del af det politiske arbejde er uddelegeret til kommunens tre udvalg (Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, Social-, sundheds- og fritidsudvalget og Familie- og uddannelsesudvalget). Mange sager begynder i udvalgene, der behandler sager og anbefaler beslutninger, som byrådet herefter godkender eller afviser.

Et flertal i det nye byråd ønsker at ændre antallet af udvalg, og det kan ske ved, at det nye byråd af to omgange på byrådsmøder vedtager at ændre byrådets styrelsesvedtægter og dermed får mulighed for at oprette og ændre på udvalgenes sammensætning og navne. Det forventes, at byrådet træffer beslutning om den nye udvalgsstruktur den 19. januar 2022 med ikrafttræden den 1. februar 2022.

Liste over byrådets møder i 2022

De fleste byrådsmøder bliver holdt på Solrød Bibliotek og Kulturhus, 1. sal, Solrød Center 4, kl. 19.00 med spørgetid kl. 18.45. Alle er velkomne til at overvære den åbne del af byrådsmødet fra kl. 18.45 og resten af mødet.

Byrådet har vedtaget en vision for Solrød Kommune med syv politiske pejlemærker. Visionen og pejlemærkerne beskriver den overordnede effekt, kommunen gerne vil skabe for borgerne og for Solrød Kommune som lokalsamfund.

Byrådet har desuden vedtaget et værdigrundlag for samarbejde, der beskriver de værdier og principper, som kendetegner byrådets politiske ledelse og samarbejde i byrådet samt samspillet med borgerne.

Fordeling af mandater

Solrød Byråd består af 19 medlemmer, som er valgt for en firårig periode. Mandaterne fordeler sig således:

  • Socialdemokraterne (A) - 4 medlemmer
  • Det Konservative Folkeparti (C) – 3 medlemmer
  • VoresSolrød (H) – 3 medlemmer
  • Liberal Alliance (I) - 3 medlemmer
  • Havdruplisten (L) - 1 medlem
  • Dansk Folkeparti (O) - 1 medlem
  • Venstre (V) - 4 medlemmer
Siden er sidst ændret: 03-01-2022 Til top