Borgermøder Borgermøder

Borgermøde om Skolevej 70

Kom til borgermøde om forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for Skolevej 70.

Byrådet vedtog den 29. marts 2023 forslag til lokalplan 193.1 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 6. Planforslagene sendes nu i offentlig høring i 4 uger fra den 5. april til og med den 9. maj 2023.

Du kan læse mere om planforslagene under 'Høringer og afgørelser' her.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om planforslaget onsdag den 3. maj 2023 kl. 17.00-18.30 i Pépes Bar, Havdrup Idrætscenter, 1. sal.

Tilmelding til borgermødet

Af hensyn til planlægningen af borgermødet skal tilmelding ske ved at sende en mail til teknisk@solrod.dk senest torsdag den 27. april 2023. I emnefeltet skrives ”Tilmelding borgermøde Skolevej 70”. Ved tilmelding skal du oplyse antal deltagere.