Borgermøder Borgermøder

Borgermøde om lokalplan for Plejecenter Christians Have

Kom til borgermøde om forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for Plejecenter Christians Have.

Natur-, klima- og planudvalget vedtog den 15. august 2023 forslag til lokalplan 402.4 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 8. Planforslagene sendes nu i offentlig høring i otte uger fra den 24. august til og med den 19. oktober 2023.

Du kan læse mere om planforslagene under 'Høringer og afgørelser'

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om planforslaget torsdag den 21. september 2023 kl. 18.00-19.30 i Aktivitets- og Frivilligcenteret, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand.

Tilmelding til borgermødet

Af hensyn til planlægningen af borgermødet skal tilmelding ske ved at sende en mail til teknisk@solrod.dk senest tirsdag den 19. september 2023. I emnefeltet skrives ”Tilmelding borgermøde Christians Have". Ved tilmelding bedes du oplyse antal deltagere.