Tilfredshedsundersøgelser

Hvert fjerde år gennemfører Solrød Kommune en tilfredshedsundersøgelse blandt kommunens borgere. Yderligere gennemfører kommunen årligt en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne på skiftevis daginstitutions-, skole/SFO- og ældreområdet.

Borgertilfredshedsundersøgelse

Byrådet bruger borgertilfredshedsundersøgelsen til at få en pejling af borgernes syn på service og kvalitet i en række kommunale tilbud.

I undersøgelsen bliver borgerne spurgt til, hvordan det er at bo i kommunen, og hvor tilfredse de er med den kommunale service inden for en række generelle serviceydelser. 

Den seneste undersøgelse er fra foråret 2018, og den viser, at der generelt er høj tilfredshed med at bo i Solrød Kommune. 89 pct. af deltagerne i undersøgelsen svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at bo i kommunen. 

Brugertilfredshedsundersøgelse

Solrød Kommune gennemfører årligt en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbuds-, skole/SFO- eller ældreområdet. Byrådet bruger brugertilfredshedsundersøgelsen til at få en indikation af brugernes oplevelse af den service og kvalitet, de møder i kommunale tilbud. 

Den seneste brugertilfredshedsundersøgelse, som fandt sted i efteråret 2020, blev afholdt på dagtilbudsområdet. Undersøgelsen viser generelt en høj grad af tilfredshed blandt forældrene til børn i dagtilbud i Solrød Kommune. 

Den seneste brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet blev afholdt i efteråret 2019, mens den seneste brugertilfredshedsundersøgelse på skole/SFO-området fandt sted i efteråret 2018. 

I nedenstående links kan du se nærmere på resultaterne fra den sidste borgertilfredshedsundersøgelse og de seneste brugertilfredshedsundersøgelser. Bemærk, at det desværre ikke er muligt at vise kommentarer fra undersøgelserne, da de indeholder personfølsomme oplysninger. 

Siden er sidst ændret: 23-07-2021 Til top