Tilfredshedsundersøgelser

Hvert fjerde år gennemfører Solrød Kommune en tilfredshedsundersøgelse blandt kommunens borgere.

Byrådet bruger borgertilfredshedsundersøgelsen til at få en pejling af borgernes syn på service og kvalitet i en række kommunale tilbud.

I undersøgelsen bliver borgerne spurgt til, hvordan det er at bo i kommunen, og hvordan borgerne oplever og hvor tilfredse de er med den kommunale service indenfor en række generelle serviceydelser.

Den seneste undersøgelse er fra foråret 2018, og den viser, at der generelt er høj tilfredshed med at bo i Solrød Kommune. 89 pct. af de adspurgte svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at bo i kommunen.

I linkene herunder kan du se nærmere på resultaterne. Bemærk, at det desværre ikke er muligt at vise kommentarer fra undersøgelserne, da de indeholder personfølsomme oplysninger.

Borgertilfredshedsundersøgelse 2018

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014

Borgertilfredshedsundersøgelse 2011

Siden er sidst ændret: 17-12-2019 Til top