Svarfrister

Henvendelser til Solrød Kommune bliver besvaret inden for 10 hverdage.

I sager, hvor kommunen ikke umiddelbart kan give dig et svar, får du en kvittering for din henvendelse med besked om, hvordan den videre sagsbehandling vil forløbe.

I nogle sager er det nødvendigt, at kommunen foretager en række undersøgelser og vurderinger, før der kan tages stilling til ansøgningen. I disse tilfælde kan du forvente, at din ansøgning er færdigbehandlet inden for 3 måneder.

Hvis en frist i en konkret sag ikke kan overholdes, får du skriftligt besked om, hvornår du kan forvente en afgørelse.

Sociale sager

På det sociale område gælder der særlige regler. Kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt for at afgøre, om du har ret til hjælp og i så fald hvilken.

Byrådet har besluttet, at der skal være truffet afgørelse om en ansøgning om hjælp inden for max. 10 hverdage. Dog er der en række områder, hvor Byrådet har besluttet særlige frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Sagsbehandlingsfristerne gælder også for behandling af afgørelser, som er hjemvist af Ankestyrelsen. Fristerne regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse. 

Her kan du se sagsbehandlingsfristerne for Børn og Unge Rådgivningen.

Her kan du se sagsbehandlingsfristerne for Job- og Socialcenteret.

Her kan du se sagsbehandlingsfristerne for Visitation og Koordination.

Her kan du se sagsbehandlingsfristerne for Borgerservice.

Siden er sidst ændret: 09-10-2023 Til top