Selvbetjening

0-22 år

Ansøg om deltidsplads for børn af forældre på barsels- eller forældreorlov
Ansøg om friplads i dagtilbud
Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - Barnets lov § 87
Ansøg om optagelse i SFO - Digital pladsanvisning
Ansøg om tilskud til merudgifter for børn og unge - Barnets lov § 86
Ansøg om tilskud til pasning af egne børn
Ansøg om tilskud til privat pasningsordning
Digital Pladsanvisning
Erklæring om oplysningspligt (merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste, særlig supplerende ydelse)
Udmeldelse eller ændring af SFO / fritidstilbud
Underret om børn/unge

Affald, miljø og klima

Anmeld rotter

Bolig

Ansøg om lån til beboerindskud
Ansøgning om etablering af horisontale jordvarmeanlæg
Byg og Miljø
Færdigmelding af jordvarmeanlæg
Sløjfning af jordvarmeanlæg
Årligt eftersyn af jordvarmeanlæg

Byggeri

Ansøg om nedsivning af regnvand
Byg og Miljø
Erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring
Erklæring vedr. teknisk dokumentation
Færdigmelding af byggearbejde
Færdigmelding fra autoriseret mester
Påbegyndelse af byggearbejde

Omsorg og støtte

Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning
Ansøg om kropsbårne hjælpemidler
Ansøg om ledsagelse efter lov om social service § 97 (18-67-årige)
Ansøg om reparation af hjælpemiddel (servicelovens §112)
Ansøg om tilskud til løbende merudgifter for voksne - Serviceloven § 100
Ansøg om udskiftning af hjælpemiddel (servicelovens §112)
Fuldmagt til betaling for visiterede ydelser
Klag over brud på patientrettigheder
Ledsagekort, ansøgning om

Personlige forhold

Adresseforespørgsel
Anmeld flytning til udlandet (udrejse)
Anmeld socialt bedrageri
Anmeld socialt bedrageri anonymt
Anmod om refusion i forbindelse med udgifter til behandling
Ansøg om helbredstillæg
Ansøg om navneændring ved vielse
Ansøg om vielse - ægteskabserklæring
Antal personer på adressen
Bestil bopælsattest
Bestil nyt sundhedskort
Bopælsattest
Søg udvidet helbredstillæg
Tidsbestilling
Valg af læge

Sundhed og sygdom

Ansøg om plejevederlag efter servicelovens § 119
Tandlæge til børn, valg af

Uddannelse, job og ledighed

Ansøg om kontanthjælp
Mit Sygefravær

Erhverv

Ansøg om at blive godkendt som leverandør på fritvalgsområdet
Byg og Miljø
Færdigmelding af byggearbejde
Færdigmelding fra autoriseret mester
Påbegyndelse af byggearbejde

Kommunen

Anmod om indsigt i kommunens behandling af dine personoplysninger
Tidsbestilling

Siden er sidst ændret: 11-09-2015 Til top