Selvbetjening

0-18 år

Ansøg om friplads i dagtilbud
Ansøg om optagelse i SFO - Digital pladsanvisning
Ansøg om tilskud til pasning af egne børn
Ansøg om tilskud til privat pasningsordning
Digital Pladsanvisning
Indskrivning til skole
Udmeldelse eller ændring af SFO / fritidstilbud

Affald, miljø og klima

Anmeld rotter

Bolig og byggeri

Ansøg om lån eller garanti for lån til beboerindskud
Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.
Ansøgning om etablering af horisontale jordvarmeanlæg
Byg og Miljø
Erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring
Erklæring vedr. teknisk dokumentation
Færdigmelding af byggearbejde
Færdigmelding af jordvarmeanlæg
Færdigmelding fra autoriseret mester
Nedsivning af regnvand, ansøgning om
Påbegyndelse af byggearbejde
Sløjfning af jordvarmeanlæg
Årligt eftersyn af jordvarmeanlæg

Omsorg og støtte

Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning
Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - Serviceloven § 42
Ansøg om kropsbårne hjælpemidler
Ansøg om ledsagelse efter lov om social service § 45 (12-18-årige)
Ansøg om reparation af hjælpemiddel
Ansøg om tilskud til løbende merudgifter for voksne - Serviceloven § 100
Ansøg om tilskud til merudgifter for børn og unge - Serviceloven § 41
Ansøg om udskiftning af hjælpemiddel
Erklæring om oplysningspligt (merudgiftsydelse, tabt arbejdsfortjeneste, særlig supplerende ydelse)
Klag over brud på patientrettigheder
Ledsagekort, ansøgning om
Underret om børn/unge

Personlige forhold

Adresseforespørgsel
Anmeld flytning til folkeregistret
Anmeld flytning til udlandet (udrejse)
Anmeld socialt bedrageri
Anmeld socialt bedrageri anonymt
Anmod om refusion i forbindelse med udgifter til behandling
Ansøg om helbredstillæg (pensionsloven eller førtidspensionsloven)
Ansøg om navne- og adressebeskyttelse
Ansøg om navneændring ved vielse
Ansøg om udvidet helbredstillæg (pensionsloven eller førtidspensionsloven)
Ansøg om vielse - ægteskabserklæring
Antal personer på adressen
Bestil bopælsattest
Bestil nyt sundhedskort
Bopælsattest
Journaloverdragelse
Se liste over læger mv. i dit område
Skift sygesikringsgruppe
Tidsbestilling
Valg af læge
Vis mine sygesikringsoplysninger

Sundhed og sygdom

Ansøg om plejevederlag efter servicelovens § 119
Tandlæge til børn, valg af

Uddannelse, job og ledighed

Ansøg om kontanthjælp
Mit Sygefravær

Erhverv

Ansøgning om genopdyrkningsret
Ansøgning til etablering, udvidelse eller ændring af dyrebrug på 15-75 DE
Byg og Miljø
Færdigmelding af byggearbejde
Færdigmelding fra autoriseret mester
Påbegyndelse af byggearbejde

Kommunen

Anmod om indsigt i kommunens behandling af dine personoplysninger
Tidsbestilling

Siden er sidst ændret: 11-09-2015 Til top