Genoptræningscenteret

Telefonnummer: 56 18 24 38   

Mail: Traening-forebyggelse@solrod.dk

Åbningstid:
Mandag-fredag kl. 7.00 - 17.00

Solrød Kommune tilbyder genoptræning, rehabilitering og vedligeholdende træning i form af ergoterapi og fysioterapi til borgere, der er henvist fra sygehus eller via. en bevilling fra kommunen. Egen læge kan henvise til Visitation og Koordination, som behandler henvisningen og træffer afgørelse om, hvorvidt der kan bevilliges træning i kommunen.

Træningen foregår individuelt, i grupper eller digitalt. Alle borgere starter træningen med en individuel samtale og vurdering, hvor der bliver sat mål for træningsforløbet.

Som udgangspunkt foregår træningen i Solrød Kommunes Genoptræningscenter, men kan også foregå i eget hjem.

Daglig leder: Linda Mie Blæsbjerg 

Lederens telefonnummer: 56 18 24 05 (ikke til afbud til genoptræning).

Siden er sidst ændret: 09-10-2023 Til top