Sundhed og Frivillighed

Sundhed og Frivillighed varetager en bred vifte af sociale, sundhedsfremmende og forebyggende opgaver på sundheds- og frivillighedsområdet samt behandlingsrettede opgaver på genoptræningsområdet.

Sundhed og Frivillighed består af Genoptræningscenteret, Aktivitets- og Frivilligcenteret samt Sundhedsfremme og Forebyggelse, som du kan læse mere om nedenfor.

Genoptræningscenteret tilbyder træning i form af ergoterapi og fysioterapi til borgere. Læs mere om genoptræning, og hvem der kan få tilbudt træning. Genoptræningscenteret har også en række rehabiliteringstilbud, hvor borgere med kronisk sygdom (KOL, Diabetes 2 eller hjertesygdom), kroniske rygproblematikker eller kræft kan få støtte til en bedre hverdag med sygdom. Du kan læse mere om rehabiliteringstilbuddene her.

Aktivitets- og Frivilligcenteret (AFC) er multifunktionelt hus, som varetager en bred vifte af indsatser inden for det frivillige, sociale arbejde. AFC huser også kommunens daghjem, demensdaghjem og tilbud til borgere med demens og deres pårørende.

Sundhedsfremme og Forebyggelse varetager en række forskellige sundhedsrelaterede funktioner på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.

Lederens navn: Sigrid Thorlaksen
Lederens telefonnummer: 20 53 48 37

Siden er sidst ændret: 09-10-2023 Til top