Personaleafdelingen

Telefonnummer: 56 18 23 00

Digital post 

Personaleafdelingen er en servicefunktion for byråd, direktion, ledere og medarbejdere.

Personaleafdelingen varetager:

  • Sagsbehandling på løn- og personaleområdet, fx håndtering af ansættelser, udbetaling af løn mv., lønbudgetter, gennemgang af ændringer i love og overenskomster, råd og vejledning på personaleområdet.
  • Konsulentfunktioner for direktion og ledere.
  • Forhandlinger med de faglige organisationer.
  • Bistand ved de decentrale lønforhandlinger på arbejdspladserne.
  • Udarbejdelse af personalepolitik.
  • Kompetenceudvikling, strategi og konkrete tiltag i form af tværfaglige kurser kompetenceudviklingsforløb og medarbejder- og lederkurser.
  • Introduktionskurser for alle nyansatte.
  • Vedligeholdelse af personalehåndbog.
  • Diverse statistikker og analyser om løn, sygefravær, personaleomsætning, ligestilling medarbejderundersøgelser m.v.
  • Sekretariat for Hoved-MED-Udvalget og ansvarlig for arbejdsmiljøorganisationen.

Lederens navn: Martin Green Jensen

Siden er sidst ændret: 22-03-2023 Til top