Center for HR

Center for HR består af de fire ansvarsområder jura, løn, udvikling og uddannelse.

Centeret varetager følgende opgaver:

 • Jura
  • Ansættelser og afskedigelser
  • Forhandling med faglige organisationer
  • Udarbejdelse af kollektive aftaler
  • Udarbejdelse af personalepolitikker, retningslinjer og værktøjer
  • Vejledning og rådgivning af lederne i personalejuridiske spørgsmål
  • Undervisning

 • Løn
  • Løn- og personaleadministration
  • Rådgivning og vejledning af lederne om løn, ferie, barsel mv.
  • Implementering af administration af overenskomster og kollektive aftaler
  • Digitalisering og automatisering af arbejdsgange
  • Ledelsesinformation

 • Udvikling
  • Udarbejdelse af personalepolitikker, strategioplæg mv.
  • Lederrekrutteringer
  • Arbejdsmiljø og trivsel
  • Kompetenceudvikling
  • Facilitering af processer på arbejdspladsniveau
  • Onboarding
  • MED- og AM-organisation

 • Uddannelse
  • Rekruttering af elever
  • Administration af elever og studerende
  • Understøttelse af ledere og vejledere i arbejdet med elever og studerende
  • Understøttelse af elever og studerende i og ved uddannelsen
  • Facilitering af tværgående elev-/vejledernetværk
  • Dialog og samarbejde med uddannelsesinsitutioner og andre kommuner
  • Strategisk arbejde med Solrød Kommune som uddannelseskommune

Du kan ringe til Center for HR på telefonnummeret 5618 2300 og skrive til centeret digitalt ved at bruge dette link.

Centerchef for Center for HR er Martin Green Jensen. Han kan træffes på 5618 2355.

Siden er sidst ændret: 24-04-2024 Til top