NyhederNyheder

Tømning af affald fortsætter upåvirket de næste 14 dage

Skraldemændene i Solrød Kommune vil tømme affald, som de plejer de næste 14 dage.

Selvom store dele af Danmark er lukket ned, er afhentning af affald ikke påvirket. Alle i Solrød Kommune vil få hentet affald, som de plejer i de næste 14 dage.

Da mange arbejder hjemmefra de næste 14 dage, vil nogle husstande fx småbørnsfamilier opleve, at de har mere affald end normalt. Hvis du oplever, at din skraldespand til restaffald er fyldt helt op, kan du stille en ekstra sæk med restaffald ved siden af din skraldespand, når du får hentet mad/restaffald i perioden 16.-27. marts. Skraldemændene vil tage den ekstra sæk med restaffald med uden beregning. Sækken vil blive behandlet som restaffald. Der er ingen særlige krav til, hvilken sæk du vælger at bruge.

Solrød Kommune opfordrer til, at boligselskaber hjælper hinanden med at samle affald i færrest mulige ekstra sække.

Sortér lidt mer’

Solrød Kommune anbefaler, at alle borgere så vidt muligt begrænser mængderne af restaffald, så overfyldte skraldespande kan undgås. Det kan du gøre ved at sortere mest mulig affald til genanvendelse samt ved at begrænse madspild. Det er især madaffald, plast og karton, der fylder i restaffaldet, så det er en god idé at sortere de typer affald.

På Solrød Kommunes facebookside ’Solrød Affald 2020’ vil Affaldsteamet i de kommende uger give gode råd til, hvordan man kan minimere sine mængder af restaffald.

Genbrugspladserne lukker ned

Solrød Kommune hører til genbrugspladserne under ARGO, og de er blevet lukket ned fra 13. marts, indtil det er forsvarligt at åbne dem igen. Det gælder også for adgang uden for åbningstiden for tilmeldte borgere (døgnåbent).

Alle opfordres derfor til at opbevare deres affald derhjemme, indtil genbrugspladserne er åbne igen.

ARGO har etableret et nødberedskab til erhvervskunder på de fire genbrugspladser i Køge, Roskilde, Torkilstrup og Kalundborg. De vil have åbent mandag, onsdag og fredag kl. 9-11, og det vil kun være virksomheder, der lukkes ind.

Udviklingen fremover

Solrød Kommune har oprettet en særskilt hjemmeside til alt information om, hvordan den kommunale drift påvirkes af den nuværende situation med coronavirus: www.solrod.dk/corona.

Hvis der sker ændringer i tømningen af affald, vil det fremgå af denne hjemmeside, så vi anbefaler, at du holder dig orienteret på siden.

Siden er sidst ændret: 02-04-2020 Til top