NyhederNyheder

Målrettet arbejde på bedre sagsbehandling til børn og unge har båret frugt

Sagsbehandlingen i sager om udsatte børn og unge har fået et stort kvalitetsløft. Det er konklusionen på den afsluttende rapport fra Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsens task force, som har kørt et to-årigt udviklingsforløb med Familieafdelingen i Solrød Kommunes Center for Børn og Familier. Nu er det vigtigt at fortsætte den gode udvikling og hele tiden holde fokus på kvalitet i sagsbehandlingen, lyder det fra udvalgsformanden.

Tilbage i 2021 stod det klart, at Familieafdelingen i Solrød Kommunes Center for Børn og Familier var presset i en grad, der gjorde, at der var brug for ekstra hjælp til at rette op på både sagsbehandling og arbejdsgange. Byrådet tog derfor en beslutning om at ansætte 8 ekstra medarbejdere og sætte intenst ind på faglig udvikling og styring. Samtidig bad Solrød Kommune om hjælp hos Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsens Task Force på området for udsatte børn og unge, og der blev sat gang i et to-årigt forløb med task forcen.

Forløbet med task forcen er nu afsluttet, og de forskellige indsatser har vist sig at have gjort en betydelig forskel for sagsbehandlingen. Det viser den afsluttende rapport af det intense forløb.

”Ankestyrelsen har præsenteret rapporten for byrådet, og vi har rykket os rigtig meget. Solrød Kommune kan ifølge styrelsen også fremover ligge med en virkelig høj kvalitet i sagsbehandlingen hele vejen rundt, hvis den gode udvikling fortsætter. Det er jo rigtig godt, for borgerne skal selvfølgelig kunne stole på, at de får den rette sagsbehandling. Vi er kun lykkedes så flot, fordi medarbejdere og ledere har arbejdet benhårdt og målrettet på at rette op på situationen og indføre nogle nye rutiner og arbejdsgange,” siger Regine Hovmøller, formand for Familie- og uddannelsesudvalget og fortsætter:

”De flotte resultater betyder ikke, at vi kan hvile på laurbærerne. Vi er allesammen enige om, at det er enormt vigtigt at fortsætte den gode udvikling, følge task forcens anbefalinger til det fremadrettede arbejde og hele tiden holde fokus på høj kvalitet i sagsbehandlingen. Det vil være et konstant fokus både i Center for Børn og Familier og hos byrådet.”

Fire hovedområder har været i fokus

I forløbet med task force-enheden er der særligt fire områder, som har været i fokus:

  • Overordnet styring og ledelse – det handler bl.a. om en tydelig faglig retning og klare ramme og retningslinjer.
  • Faglig udredning – det handler bl.a. om en god udredning og fremdrift i sagerne.
  • Valg af indsats og opfølgning – det handler bl.a. om gode handleplaner med konkrete mål og mere systematisk opfølgning.
  • Inddragelse – det handler bl.a. om god involvering af både børn, unge, forældre og netværk.

Familieafdelingen har forbedret kvaliteten og nået de mål, som blev sat i samarbejde med task forcen, på alle fire områder. Samtidig er der under forløbet også kommet en ny lov kaldet Barnets Lov, som Familieafdelingen har lavet en plan for, hvordan skal implementeres i afdelingens arbejde. 

”Der har været rigtig travlt i Familieafdelingen, og arbejdet med at udvikle kvaliteten fortsætter også efter task force-samarbejdet. Ligesom de nye regler omkring Barnets Lov ikke er implementeret med et snuptag, men der er lagt en god plan for den fortsatte udvikling både i forhold til Barnets lov og indsatsen for løbende at udvikle og sikre god kvalitet i arbejdet på området,” siger Regine Hovmøller.

Fakta

Byrådet blev på byrådsmødet den 19. marts 2024 orienteret om Social- og Boligstyrelsens og Ankestyrelsens afsluttende rapport om Familieafdelingens task force-forløb.