NyhederNyheder

Poppelbo Vuggestue og Børnehaves tag indeholder asbest, som vil blive fjernet forsvarligt af eksperter

I forbindelse med en planlagt udskiftning af taget i Poppelbo Vuggestue og Børnehave er der konstateret asbest i tagplader og støv i ubenyttede tagrum. De asbestholdige materialer vil blive fjernet forsvarligt af eksperter på området. Der er med resultatet af yderligere prøver ikke fundet nogen spor af asbest i nærheden af børn og medarbejdere eller nogen andre steder i institutionen.

Undersøgelser forud for en planlagt udskiftning af taget i Poppelbo Vuggestue og Børnehave har konstateret asbest i institutionens tagplader og i støvet i ubenyttede tagrum. Eksperter vil fjerne de asbestholdige materialer på en sikker og forsvarlig måde.

Der er af DJ Miljø & Geoteknik foretaget yderligere 14 repræsentative stikprøver fordelt på alle institutionens indvendige områder. Ingen af de 14 prøver viser yderligere spor af asbest. Der er med andre ord ikke fundet spor af asbest andre steder i institutionen end i taget og det ubenyttede tagrum, og der er altså ikke konstateret asbest i nærheden af børn og medarbejdere og hverken i kontorer, grupperum eller øvrige opholdsarealer.

Arbejdet med at udskifte institutionens tag vil blive udført med et særligt hensyn til, at tagplader og støv i tagrum er asbestholdige. Den endelige planlægning af arbejdet er stadig i gang, men de fornødne tiltag er allerede planlagt for at sikre, at asbestpartiklerne ikke spreder sig hverken udendørs eller indendørs.

Håndværkerne tilknyttet det kommende byggeri vil bære de nødvendige værnemidler som heldragter og særlige åndedrætsværn, og deres arbejdsområder vil være indkapslet, indtil asbesten er fjernet forsvarligt. Håndteringen af de asbestholdige materialer vil blive varetaget af eksperter på området og i overensstemmelse med Arbejdstilsynets retningslinjer for håndteringen af asbest.

Udskiftningen af Poppelbos tagflade vil således blive udført, så der ikke sker nogen spredning af asbeststøv, og uden at det er til fare for børnene og medarbejderne i institutionen. Poppelbo vil derfor kunne holde åbent som normalt.

Der er i projektets finansiering på forhånd taget højde for ekstra omkostninger forbundet med at fjerne asbestholdige materialer, og derfor kan projektet udføres inden for de i forvejen afsatte midler. Byggeriet forventes at starte i februar 2025.

Fakta

Det er i Poppelbos tagplader og i støvet i ubenyttede tagrum, at prøver har vist spor af asbest. Asbest er et mineral, som førhen var meget anvendt i byggematerialer og til isolering. Der er siden kommet forbud mod at bruge asbest eller asbestholdige produkter.