NyhederNyheder

Nu er entreprenøren valgt: Her er Munkekærskolens nye tilbygning

En attraktiv, ny tilbygning med fleksible lokaler skal skabe rammerne for et godt læringsmiljø for flere elever på Munkekærskolen.

Der skal være plads til, at flere elever kan få en både god, udviklende og lærerig skolegang på Munkekærskolen, og derfor skal skolen bygges ud. Planen for udbygningen blev godkendt af byrådet i januar 2024, hvor der også blev sat penge af til projektet, og nu har byrådet besluttet, hvem der skal stå for selve udbygningen. 

Det er den lokale Solrødvirksomhed Store-Hedebyg Entreprise A/S, som har levet bedst op til kriterierne og vundet udbuddet, der har været udbudt som en totalentreprise. Virksomheden har tidligere stået for både 1. og 2. etape af udbygningen af netop Munkekærskolen.

”Store-Hedebyg Entreprise A/S har lavet et rigtig godt projekt, som lever op til målet om bedre undervisningsfaciliteter i hverdagen og hænger flot sammen med resten af skolen. Det er en fleksibel løsning, som brugerne af skolen i høj grad har været med til at vælge, hvor der er tænkt på både inde- og udearealer og forskellige mindre læringsmiljøer. Alt i alt sikrer projektet, at skolen også i den nye tilbygning får nogle rigtige gode forudsætninger for at levere en god undervisning, og vi er mange, der glæder os til at se det færdige resultat,” siger Regine Hovmøller, formand for Familie- og uddannelsesudvalget, som nævner at udvidelsen sker i forbindelse med, at der også skiftes tag på skolen.

Tilbygning binder mellemtrin og udskoling sammen

Helt konkret bliver der lavet en tilbygning med 1. sal mellem udskolingen og mellemtrinnet, som kommer til at sikre en bedre sammenhæng mellem bygningerne. Tilbygningen indeholder 5 nye, fleksible basislokaler, der nemt kan tilpasses til forskellige former for undervisning samt nye toiletter. Samtidig indeholder projektet tre ekstra lokaler, der ikke er færdige, men som der på sigt kan investeres i, så de også kan anvendes til undervisning.

”Det er selvfølgelig en fordel, at vi som en del af projektet kan fremtidssikre skolen endnu mere med en nem mulighed for at etablere ekstra lokaler. Om det samlet set er nu, det giver bedst mening at benytte sig af den mulighed, vil vi i byrådet tage stilling til på byrådets augustmøde” siger Regine Hovmøller.

Alle lokalerne i den ny tilbygning får en dør, som forbinder lokalerne med nye attraktive udearealer. Lokalerne er desuden placeret, så alle årgange kan samles i nærheden af hinanden i klynger på op til fem spor.

Trappe bliver bindeled

Stueplan og 1. sal kommer til at være forbundet af en stor trappe, som er bindeleddet mellem to fællesområder på de to etager, og samtidig er trappen et fællesrum i sig selv. På trappen er der nemlig plads til flere klasser sammen, en klasse for sig selv, gruppearbejde i større og mindre grupper eller et fælles samlingssted for mellemtrin og udskolingen.

Samtidig er pladsen under trappen indrettet med små nicher, hvor elever eller undervisere kan trække ind, hvis de har behov for ro eller fordybelse.

Det er forventningen, at byggeriet kan starte op i oktober måned og vil strække sig over cirka et år. Der bliver under byggeriet taget hensyn til de omkringliggende naboer til skolen, og der bliver op til byggeriets start afholdt et orienteringsmøde, så naboer og andre, der er interesserede, kan møde op og høre mere om projektet.

Fakta

Byrådet valgte på byrådsmødet den 19. juni 2024, at det er Store-Hedebyg Entreprise A/S, der skal stå for udbygningen af Munkekærskolen. Den samlede entreprisesum ekskl. moms er på 17.850.000 kr. Midlerne til projektet blev frigivet i januar 2024. Byrådet besluttede desuden, at de på byrådsmødet i august vil tage stilling til muligheden for at etablere tre ekstra lokaler, der i første omgang er aftalt at blive leveret som såkaldte råhuse, som helt færdige basislokaler.