NyhederNyheder

Undersøgelse viser: Det nuværende klitdige af sand er den bedste løsning

Den nuværende kystsikring med et sanddige, der beskytter den nordlige del af Solrød Kommune, er både den bedste, billigste og mest realistiske løsning på den korte bane. Sådan lyder konklusionen, efter at eksperter har vurderet andre muligheder for sikring af kommunens nordlige kyststrækning.

Efter et ekstraordinært, barsk vinterhalvår med både to stormfloder og nedbør langt ud over det sædvanlige har Solrød Kommune genovervejet, om den nuværende kystbeskyttelse med bl.a. et klitdige af sand er den rette løsning til at sikre den nordlige del af kommunen mod vandmasserne. Overvejelserne kommer i kølvandet af, at klitdiget har lidt store skader under de to stormfloder, hvor særligt 100 års stormfloden i oktober 2023 åd sig igennem store dele af kystbeskyttelsen. 

Kommunens tekniske rådgivere på kystsikringsprojektet er derfor blevet bedt om både at vurdere den nuværende løsning med et klitdige af sand og tre alternative kystsikringsløsninger i form af et stendige, et sanddækket stendige og en højvandsmur. Løsningerne er vurderet i forhold til anlægsomkostninger, drift og vedligeholdelse, robusthed i beskyttelse, landskab, natur og rekreative værdier.

Konklusionen er klar: Den nuværende kystsikring med et sanddige, der beskytter den nordlige del af kommunens kyststrækning, er både den bedste, billigste og mest realistiske løsning på den korte bane samtidig med, at klitdiget både bevarer strandens naturlige udseende og borgernes muligheder for at benytte stranden.

”Vi har oplevet to ekstreme stormflodshændelser, som statistisk set slet ikke burde kunne finde sted så tæt efter hinanden. Heldigvis oplevede vi både under den store stormflod i oktober og den mindre i januar, at klitdiget virkede, som det skulle. Uden det havde vi stået i en endnu værre situation, hvor rigtig mange boliger i den nordlige del af kommunen var blevet oversvømmet. Når vi i byrådet alligevel har bedt om at få undersøgt alternative løsninger, er det for, at både borgerne og byrådet kan være helt sikre på, at et klitdige er den rigtige løsning. Det har det vist sig at være. Der er simpelthen ikke en løsning, som på relativt kort tid kan etableres og give den samme beskyttelse for de samme penge, og hvor vores strand ikke ændrer markant udseende. Vi skal også huske på, at vi ikke kan rulle tiden tilbage og fjerne regningen fra det, der allerede er etableret. Samtidig er det en vigtig pointe, at hvis vi skal ud i et nyt kystsikringsprojekt for det nordlige område, ser vi ind i en proces, der risikerer at blive flere år lang, og hvor borgerne står uden beskyttelse, med mindre det nuværende klitdige vedligeholdes. Det er altså et spørgsmål om at få den bedste løsning for borgerne både i forhold til hurtig beskyttelse og den regning, der skal betales for kystsikringen,” siger borgmester Emil Blücher, og fortsætter:

”Vi kan konkludere, at kystsikringen for den nordige del af kommunen virker. Nu er det vigtigt, at fokus bliver på den løsning, der kan hjælpe borgerne i den sydlige del.” 

Klitdiget kan formentlig genskabes uden ekstraregning

Det 20 meter brede klitdige mangler endnu at blive genetableret efter stormen i januar, og arbejdet med det går i gang hurtigst muligt. På grund af snevejr har det ikke været muligt at få det fulde overblik over præcist, hvor meget af diget der er blevet ædt af januar-stormfloden, men kommunens rådgivere vurderer, at det er omkring 15-25 procent.

Omkostningerne til genetableringen forventes at kunne blive holdt inden for de 8,5 mio. kr., som byrådet i november satte af til at genetablere diget efter oktober-stormfloden. Det skyldes, at arbejdet med at genetablere diget blev billigere end forventet, fordi størstedelen af sandet kunne bjærges fra forstranden.

Alternative løsninger er mange mio. kr. dyrere

Den nuværende kystsikring af den nordlige del af kommunen består ud over klitdiget også af en spunsvæg ved Karlstrup Mosebæk, en sluse i Solrød Bæks udløb til Køge Bugt og et tværdige ved Fuglesangsvej/Ventegodsvej. Prisen for etableringen af det forventes at være ca. 19,4 mio. kr. 

De tre alternative kystsikringsløsninger, der er blevet undersøgt, er alle markant dyrere end den nuværende kystsikring.

Et stendige vil koste mellem 27 og 30 mio. kr. plus drift og vedligehold. Samtidig skal der etableres en form for sti/vejadgang over stenene, så borgerne kan færdes på stranden.

Et sanddækket stendige vil koste 30-43 mio. kr. plus drift og vedligehold på 270.000-350.000 kr. om året.

Endelig er muligheden for en højvandsmur blevet undersøgt. Sådan en støbes typisk i beton med mobile vægge ved stier og veje. Vurderingen er, at muren vil ændre markant på strandens udseende, og at den risikerer at ændre på natur og fauna i området. En højvandsmur vil koste 32-45 mio. kr. plus drift og vedligehold.

Fakta  

Byrådet blev på byrådsmødet den 30. januar 2024 orienteret om genetableringen af det nuværende klitdige af sand i den nordlige ende af kyststrækningen samt alternative kystsikringsløsninger. Analysen af de alternative muligheder for kystsikring kan ses på www.solrod.dk under dagsordenen/referatet for byrådsmødet den 30. januar 2024.