NyhederNyheder

Byrådet inviterer til temamøde: Hvad mener du om byudvikling og borgerinddragelse?

Den 29. august 2024 bliver der afholdt et stort temamøde, hvor byrådet vil drøfte temaerne borgerinddragelse og byudvikling med borgerne. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Solrød Kommune er borgernes, og borgerne skal have muligheden for at være en del af dialogen om, hvordan vi sammen skaber det bedste sted at leve og bo. Det er en grundholdning hos byrådet, som nu vil afprøve et nyt format til at inddrage borgerne – nemlig et temamøde, hvor borgerne inviteres til at drøfte generelle og aktuelle temaer med de lokale byrådsmedlemmer.

Byrådet har på byrådsmødet den 24. april 2024 besluttet, at det er temaerne borgerinddragelse og byudvikling, der skal være omdrejningspunkt for temamødet.

Mødet bliver afholdt den 29. august kl. 19-21 på Solrød Gymnasium, og borgmester Emil Blücher håber, at rigtig mange har lyst til at møde op og give deres holdninger til kende.

”Hele byrådet er optaget af, hvordan vi bedst inddrager borgerne, og nu afprøver vi et nyt format i form af et temamøde. Det er vi meget spændte på, og vi håber, at borgene vil tage godt imod initiativet,” siger Emil Blücher.

Hvorfor de to temaer?

”Det var ikke nogen let opgave at udvælge temaerne, for der er rigtig meget, som ville være spændende at drøfte med borgerne på sådan et møde, men valget faldt på borgerinddragelse og byudvikling, som er to store emner, der går på tværs af generationer og forhåbentlig også vil tiltrække borgere i alle aldre til mødet,” siger Emil Blücher.

Temaet borgerinddragelse er desuden valgt, fordi byrådet oplever en efterspørgsel hos borgerne på mindre boliger. Det kan være boliger til fx seniorer, fraskilte eller unge. Der er dog et dilemma i forhold til, hvor boligerne skal ligge, da der kan opstå en lokal modstand, når boligerne skal placeres. Byrådet vil derfor gerne drøfte med borgerne, hvordan der kan skabes plads til flere mindre boliger uden, at der bliver gået på kompromis med lokalområdernes DNA.

I forhold til temaet borgerinddragelse forklarer borgmesteren, at der ligger et dilemma i, hvornår borgerne skal inddrages. På den ene side kan det være svært som borger at forholde sig til noget tidligt i processen, hvis der ikke er et konkret projekt at tage udgangspunkt i. Omvendt kan man måske sidde med en følelse af, at toget allerede er kørt, hvis man bliver inddraget senere i processen.

”Vi vil rigtig gerne høre borgernes holdninger, og vi prøver derfor forskellige metoder og formater af, hvad angår borgerinddragelse. Det bliver derfor også rigtig spændende at se, hvad vi kan få ud af et temamøde som dette,” siger borgmesteren.

Konceptet for aftenen bliver en form for forsamlingshus-format, hvor journalist Nynne Bjerre Christensen er ordstyrer og moderator. Hun skal sørge for, at borgermødet forløber som planlagt, at debatten bliver på sporet, og at både borgere og byrådsmedlemmer bliver inddraget i snakken.

Bliver måske en genganger

Denne nye form for temamøde har grobund i budgetaftalen for 2024-2028, som næsten hele byrådet var en del af. I budgetaftalen blev det desuden aftalt, at temamødet efterfølgende skal evalueres for at finde ud af, om det fremover skal være en årlig begivenhed.

”Det er selvfølgelig vigtigt at finde ud af, om indsatsen og økonomien bag temamødet også står mål med det, både borgere og byråd får ud af mødet,” siger Emil Blücher.

Solrød Kommune vil informere mere om temamødet på kommunens hjemmeside og sociale medier, når datoen for mødet nærmer sig.

Fakta

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 24. april 2024 at afholde et temamøde den 29. august 2024 om temaerne borgerinddragelse og byudvikling. Der var i forvejen som en del af budgetaftalen sat 20.000 kr. at til afholdelse af temamødet i budgettet, og byrådet besluttede at sætte yderligere 80.000 kr. af, så den samlede ramme nu er 100.000 kr. De ekstra penge finansieres af kassebeholdningen.