NyhederNyheder

Borgermøde om byudvikling ved Jersie Stationsplads fyldte godt op i hal B

Over 170 borgere var på plads i Solrød Idrætscenters hal B mandag aften til borgermøde om den mulige byudvikling ved Jersie Stationsplads.

Allerede inden mandagens borgermøde om byudvikling ved Jersie Stationsplads begyndte, var der stor interesse for ideerne i området. Omkring 170 borgere havde således tilmeldt sig borgermødet på forhånd, og derfor måtte det rykkes fra Jersie Sognehus til Solrød Idrætscenters hal B for at have plads til alle.

Baggrunden for borgermødet var, at Solrød Kommune undersøger mulighederne for at byudvikle området mellem Jersie Sognehus og Parkvej øst for Jersie Station. I den proces er dialog med lokalområdet en høj prioritet, og målet med borgermødet var at høre, hvilke tanker og idéer naboer, foreninger og andre interesserede borgere har om en eventuel byudvikling ved Jersie Station.

”Det er selvfølgelig vigtigt for byrådet, at vi ikke bare trækker et bestemt byudviklingsprojekt ned over hovedet på de lokale beboere. Vi ønsker at skabe byudvikling i samspil med borgerne, og derfor er borgermøder som dette vigtige for at opnå et resultat, vi forhåbentlig alle sammen bliver glade for,” siger udvalgsformand for Kultur- og naturudvalget Morten Scheelsbeck.

På borgermødet blev deltagerne præsenteret for resultaterne af de foreløbige undersøgelser omkring projektet, ligesom der var rig mulighed for at stille spørgsmål og komme med sit bidrag til, hvilken udvikling der ønskes ved Jersie Stationsplads. Det benyttede mange af de fremmødte borgere sig af.

”Det er dejligt at se så mange deltagere til et borgermøde. Det ser jeg som et udtryk for, at vi her i kommunen har nogle borgere, der værner om vores kommune og om deres lokalsamfund. Vi er stadig meget tidligt i processen og intet ligger fast i forhold til den eventuelle byudvikling ved Jersie Stationsplads. I byrådet er vi derfor meget glade for alle input, vi får. Vi kommer til at tage alle input med videre i vores efterfølgende arbejde,” siger borgmester Emil Blücher.

Alle input fra borgermødet og den igangværende dialogfase, der strækker sig frem til den 8. maj 2024, vil blive præsenteret for byrådet, inden de skal tage stilling til det videre arbejde med at lægge en plan for området.

Det er muligt at sende input til byudviklingen ved Jersie Stationsplads via mailen cbb@solrod.dk frem til den 8. maj 2024. Det er også muligt at sende bemærkninger gennem det digitale høringsmodul, som findes på linket her.