NyhederNyheder

Bredt flertal i byrådet har aftalt budgettet for 2024-2027

Et bredt flertal i byrådet har indgået en aftale om budgettet for 2024-2027 med hovedoverskriften Styr på økonomien – ansvarlige prioriteringer. Aftalen sikrer orden i økonomien og støtter samtidig op om byrådets vision om sammen at skabe det bedste sted at leve og bo.

Det konservative Folkeparti, VoresSolrød, Liberal Alliance, Havdruplisten, Dansk Folkeparti, Venstre og løsgænger Lil Lyrstrand har nu indgået en aftale om budgettet for 2024-2027. Uden for aftalen står Socialdemokraterne.

Aftalens præmis er ’styr på økonomien – ansvarlige prioriteringer’. Budgetaftalen indeholder besparelser på ca. 27,4. mio. kr. i 2024 stigende til 37,1 mio. kr. i 2027, hvilket sikrer en bæredygtig økonomi i Solrød Kommune både på kort og lang sigt. Samtidig sikrer den, at Solrød Kommune fortsat er et godt sted at leve og bo som både barn, yngre og ældre, og at kommunen kan fortsætte sin positive udvikling.

Aftaleparterne bag budgetaftalen har desuden besluttet at finde en sum penge på byrådet i form af fx sammenlægning af politiske udvalg, vederlag og mødeforplejning.

Det betyder, at Kultur-, idræts- og fritidsudvalget og Natur-, klima- og planudvalget lægges sammen i et politisk udvalg, som kommer til at hedde Kultur- og naturudvalget. Byrådet kommer således på fremtidige møder til at tage stilling til, hvilke byrådsmedlemmer der skal sidde i de tre politiske udvalg samt i Økonomiudvalget.

Hele budgetaftalen kan ses på www.solrod.dk/politik/budget eller ved at trykke her.

Budgettet for 2024-2027 bliver endeligt vedtaget på byrådsmødet den 11. oktober 2023.

På billedet ses fra venstre: Niels Hörup (V), Christian Vang (L), Borgmester Emil Blücher (I), Jan Færch (K), Brian Mørch (O) og Christian Nyholm (H).