NyhederNyheder

Solrød til regeringen: Nej tak til Ring 5

Sammen med andre Køge Bugt kommuner anbefaler Solrød Kommune, at regeringen endegyldigt aflyser planerne om at etablere Ring 5 motorvejen fra Køge til Helsingør gennem bl.a. Solrød Kommune.

Solrød Kommune har allerede én motorvej og en højhastighedsbane, som skærer gennem kommunen, og en larmende motorvej mere står absolut ikke på kommunens ønskeliste. Byrådet har derfor besluttet, at Solrød Kommune skal stå som medunderskriver på et fælleskommunalt brev til minister for landdistrikter Morten Dahlin forud for, at regeringen skal forhandle om fremtiden for de arealer, der er reserveret til Ring 5 i Nordsjælland. I brevet opfordres regeringen til også at tage de arealer, der er reserveret til Ring 5 i den sydlige del – herunder Solrød Kommune – med i forhandlingerne med det formål, at planerne endegyldigt skal aflyses.

”Der er ingen tvivl om, at byrådet er imod Ring 5. Det vil være direkte urimeligt at gennemskære Solrød Kommune med endnu en motorvej, når vi allerede lider under generne fra Danmarks mest befærdede motorvej og en højhastighedsbane. Det gør, at mange borgere i forvejen er plaget af støj, og lige nøjagtigt linjeføringen gennem Solrød Kommune er den mest støjende af de foreslåede linjeføringer,” siger borgmester Emil Blücher og fortsætter:

”Vi har været stavnsbundet i 50 år af statslige planer, som har lagt bånd på et areal på næsten en femtedel af kommunens samlede areal. Borgerne kan ikke selv bestemme over deres grunde, og vi er som kommune voldsomt hæmmet i vores muligheder for at udvikle kommunen. Det er på tide at sætte os fri fra de snærende statslige bånd og inddrage de berørte kommuner i fremtidsplanerne for arealerne i transportkorridoren.”

Gå væk fra det ensidige hovedstadsfokus

Planlægningen af Ring 5 bygger på en fortsættelse af en tradition om at fokusere på udvikling af hovedstadsområdet frem for de store, tilgængelige arealer på resten af Sjælland.

”Det er en tankegang, som bidrager til, at de trafikale udfordringer i hovedstadsområdet kun bliver større. I stedet for at løse trafikudfordringen i hovedstadsområdet ved at bygge flere motorveje opfordrer vi i brevet regeringen til at være nysgerrig på, om et øget fokus på områderne uden for hovedstadsområdet kan betyde, at de eksisterende motorveje og den kollektive trafik bliver bedre udnyttet til glæde for os alle sammen,” siger borgmesteren.

Det er Greve Kommune, som har taget initiativet til brevet og inviteret henholdsvis Solrød, Køge og Ishøj kommuner til at være medunderskrivere.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 29. november 2023 besluttet at stå som medunderskriver på et fælleskommunalt brev til regeringen med en opfordring om at aflyse Ring 5-projektet endeligt.

Der har siden 1967 været planer om anlæg af en ydre ringvej omkring København. I 1973 blev arealerne i transportkorridoren gjort bindende for kommune- og lokalplanlægningen. Ring 5 transportkorridoren løber fra Køge til Helsingør, og i Solrød Kommune er det et areal i det åbne land mellem Havdrup og Solrød Strand, der er reserveret.