NyhederNyheder

Projektforslag om udbygning af fjernvarme i Havdrup sendes i høring

Et projektforslag fra Solrød Fjernvarme skal bane vejen for, at 676 husstande i Havdrup kan opvarmes med grøn fjernvarme. Projektforslaget bliver nu sendt i høring. Den generelle udrulning af fjernvarme i kommunen er dog forsinket.

Fjernvarme baseret på endnu mere grøn energi kan være på vej til Havdrup. Et flertal i byrådet har nemlig godkendt at sende et projektforslag fra Solrød Fjernvarme om udbygning af fjernvarme i Havdrup i fire ugers høring.

Projektforslaget går ikke alene ud på at udbygge fjernvarmenettet i Havdrup, så flere borgere i Havdrup får mulighed for at skifte gasfyret ud med fjernvarme, det vil også betyde mere bæredygtig fjernvarme. For at kunne levere fjernvarme til flere borgere er Solrød Fjernvarme nemlig nødt til at udvide produktionen. Det skal bl.a. ske ved at etablere et flisvarmeanlæg, som skal være med til at erstatte den del af produktionen, som sker via naturgas. 

”Vi skal stoppe med at varme vores huse op med gas, både fordi det er skidt for klimaet og for at gøre os uafhængige af russisk gas. Hvis projektforslaget bliver til virkelighed, betyder det, at varmeforsyningen i hele Havdrup bliver baseret på CO2-neutral energi. Det vil jo være en kæmpe gevinst for den grønne omstilling, og det vil også være et meget stort skridt på vej mod at nå kommunens klimamålsætning. Det er faktisk også sådan, at vi slet ikke kan sige nej til at sende projektforslaget i høring, når det lever op til varmeforsyningsloven,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget.

Omstilling til grøn varmeforsyning som fjernvarme er det største og mest effektive tiltag til at reducere Solrød Kommunes CO2-udledning og nå kommunens klimamål om at reducere CO2-udledningen med 80 procent i 2030. Solrød Fjernvarmes beregninger viser, at hvis projektforslaget bliver til virkelighed, og naturgas og olie erstattes med fjernvarme baseret på flis, vil det medføre en CO2-reduktion tæt på 16.000 tons.  Solrød Fjernvarme har desuden oplyst, at flisvarmeanlægget vil blive forsynet med bæredygtig, lokal træflis.

Flere muligheder har været undersøgt

Etableringen af et flisvarmeanlæg er således centralt i projektforslaget fra Solrød Fjernvarme, men forsyningsselskabet har også regnet på fire andre alternative varmekilder. Beregningerne viser dog, at alternativerne har en dårligere samfundsøkonomi, og konklusionen er derfor, at kedelanlægget til flis er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Udrulningen af fjernvarme er forsinket

Hvor alle borgerne i Havdrup, hvis projektforslaget ender med at blive til virkelighed, kan se frem til muligheden for fjernvarme allerede i 2024-2026, må flere andre solrødborgere væbne sig med lidt mere tålmodighed. Solrød Fjernvarme oplyser nemlig, at bl.a. på grund af forsinkede leveringer og mangel på arbejdskraft er planen for udrulning af fjernvarme i hele Solrød Kommune forsinket.

Den oprindelige udbygningsplan havde et mål om at leve op til den daværende nationale ambition om, at fjernvarmen skulle være udrullet senest i 2028, og den målsætning forsinkes nu til 2030.

Fakta

Et flertal i byrådet har på byrådsmødet den 29. november 2023 godkendt at sende et projektforslag fra Solrød Fjernvarme vedrørende fjernvarme i Havdrup i høring i fire uger. Socialdemokratiet, Konservative, VoresSolrød, Venstre og borgmester Emil Blücher (I) stemte for. Havdruplisten og Dansk Folkeparti stemte imod. Regine Hovmøller (I), Henrik Boye (I) og Lil Lyrstrand (UP) undlod at stemme. Afstemningsdetaljerne kan ses på www.solrod.dk.

Solrød Kommune er myndighed for fjernvarmeudbygningen og skal godkende projekter, der er i overensstemmelse med varmeplanen og varmeforsyningslovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk mest optimale løsning.