NyhederNyheder

Kysten bliver hurtigst muligt sikret mod stormflod igen

Byrådet har på et ekstraordinært byrådsmøde godkendt genopbygningen af kystsikringen i det nordlige strandområde, hvor kystsikringen hovedsageligt består af klitter, der nu skal genetableres.

Det var en voldsom dag og nat for mange solrødder, da efterårsstorm og stormflod for nylig hærgede store dele af landet og herunder også Solrød Kommune, hvor særligt strandområdet blev hårdt ramt. Kystdirektoratet beskriver stormfloden som en 250-års hændelse med en vandstand på 1,70 meter over normale vandstande og bølger på 1,50 meters højde. De voldsomme vandmasser åd da også det meste af klitterne, der under stormens rasen opfyldte deres formål som kystsikring og beskyttede borgerne i det nordlige strandområde.

Flere steder er mere end 90 procent af klitteren dog nu væk, og stranden består derfor af en næsten plan sandflade mellem havet og den tilbageværende, smalle klitrække. Det efterlader området i en meget sårbar situation, og for at borgerne i området hurtigst muligt igen kan blive beskyttet mod stormflod, har byrådet på et ekstraordinært byrådsmøde besluttet at iværksætte genopbygningen af kystsikringen. 

”Mine og resten af byrådets tanker og dybeste medfølelse går til de borgere, der er blevet ramt under stormfloden. Vi ville ønske, at udfaldet kunne have været anderledes. Heldigvis holdt kystsikring i den nordlige del stort set stand mod vandmasserne ved hjælp af en kæmpe indsats fra både medarbejdere, frivillige og flere forskellige samarbejdspartnere. Ellers havde det set meget, meget værre ud. Vores kystsikring har også fået ros af Kystdirektoratet, som beskriver den som en meget, meget robust løsning. Det peger på, at det er den helt rigtige løsning for området, vi har etableret. Når det er sagt, er der heller ikke frit valg på alle hylder, hvad angår kystsikring. Kystdirektoratet sætter nogle helt bestemte rammer for kystsikring, og de skal som myndighed godkende alle kystsikringsprojekter. Ingen ved, hvornår vi igen bliver ramt af en stormflod, men vi ved, at Køge Bugt og Solrød Kommune er et af de ti områder i Danmark, hvor risikoen for stormflod er størst. Derfor er det også afgørende, at vi hurtigst muligt får genetableret de klitter, som er blevet ædt af bølgerne, så det nordlige område igen er sikret. Samtidig ser vi selvfølgelig også ind i de erfaringer, vi generelt set har fået i forbindelse med stormfloden i forhold til resten af kystsikringen,” siger borgmester Emil Blücher og fortsætter:

”Jeg vil gerne understrege, at byrådet også er meget opsatte på, at der bliver etableret kystsikring i den sydlige del af kommunen hurtigst muligt, som under denne stormflod blev hårdt ramt. Det kræver dog, at borgerne bakker op om kystsikringen, og det håber vi virkelig, kommer til at ske.”

Kommunen og borgerne deler udgiften

Udgifterne til genetableringen af klitterne forventes at løbe op i 8,5 mio. kr. Det en regning, som kommunen og borgerne kommer til at deles om. Kystbeskyttelsesloven slår nemlig fast, at det er dem, der har gavn af kystsikringen, der skal betale for den. Fordi kystsikringen overvejende sikrer private boliger, må kommunen ikke betale for hele udgiften, men Solrød Kommune må godt bidrage til betalingen, fordi kystsikringen er med til at bevare stranden og naturen i området, hvilket kommer alle kommunens borgere til gode. Derfor har byrådet besluttet, at borgerne i området skal stå for 50 procent af udgiften, og at Solrød Kommune betaler de resterende 50 procent.

Solrød Kommune vil søge statens pulje til kystsikringsprojekter om støtte. Det samme gjorde kommunen i 2021, hvor kystbeskyttelsesprojektet i området modtog lidt over 1,7 mio. kr. i støtte.

”Vi både håber og tror på, at vi i Solrød Kommune naturligvis er berettiget til støtte fra statens pulje. Uanset om vi modtager finansiel støtte eller ej, er vi i byrådet dog udmærket klar over, at det er en virkelig ærgerlig udgift for de berørte borgere. Omvendt kan vi konstatere, at uden kystsikring risikerer omkostningerne at blive meget, meget større. Kystsikring er ikke et ”nice to-projekt”, det er et ”need to-projekt”,” siger borgmester Emil Blücher.

Fakta

Byrådet har på et ekstraordinært byrådsmøde den 1. november godkendt at iværksætte genopbygningen af kystsikringen i den nordlige del af strandområdet. Genetableringen forventes at løbe op i 8,5 mio. kr., hvoraf Solrød Kommune betaler for 50 procent af udgifterne, og de berørte borgere betaler for de resterende 50 procent. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Berørte borgere får direkte besked om genetableringen af kystsikringen.

Kystsikringen i det nordlige område kommer til være magen til den kystsikring, der allerede var etableret. Det skyldes dels, at et anderledes projekt ville skulle igennem endnu en godkendelsesproces hos Kystdirektoratet, der er myndighed på området, og at Kystdirektoratet sætter nogle specifikke rammer og krav til kystsikring.