NyhederNyheder

Direktør i Solrød Kommune stopper

Et flertal i Solrød Byråd har besluttet, at samarbejdet med direktør Jesper Reming Tangbæk skal ophøre.

Der er organisatoriske forandringer på vej i Solrød Kommune, som bl.a. betyder, at der sker ændringer i sammensætningen af direktørområder og dermed i direktionens opgavefordeling. Det betyder, at der er behov for en profil, der har styrker på andre fagområder, og på den baggrund har et flertal i byrådet besluttet, at samarbejdet med direktør Jesper Reming Tangbæk skal ophøre med virkning fra den 29. november 2023.

Jesper Reming Tangbæk har været ansat i Solrød Kommune i fem år og har i den tid været med til at skabe gode resultater på kommunens 0-18 års område.

”Jesper har sat sit aftryk her i Solrød Kommune som direktør med direkte ledelse af kommunens dagtilbud og skoler, og han har bl.a. været engageret i tilblivelsen af kommunens dannelsesstrategi på 0-18 års området, arbejdet med kvalitet og økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde og i skabelsen af en fælles retning for Dagtilbud i Solrød. Jeg vil gerne takke Jesper for hans indsats og tid her i Solrød Kommune,” siger kommunaldirektør Nikolaj Weyser Mortensen, som ønsker Jesper Reming Tangbæk held og lykke fremover.

0-18 års området varetages ind til videre af direktør Dorte Saabye. Processen omkring rekruttering af en ny direktør sættes i gang, efter byrådet i december har behandlet sagen vedrørende de organisatoriske forandringer i kommunen.

Fakta

Et flertal i byrådet bestående af Socialdemokratiet, Konservative, VoresSolrød, Liberal Alliance, Havdruplisten og Dansk Folkeparti har på byrådsmødet den 29. november 2023 besluttet at lave en fratrædelsesaftale med direktør Jesper Reming Tangbæk. Venstre stemte imod.

Fratrædelsesvilkårene følger reglerne om kontraktansættelse i kommunerne, der er indgået mellem overenskomstparterne.