NyhederNyheder

Økonomiudvalget i Solrød Kommune anbefaler afskedigelse af direktør

Direktør Jesper Reming Tangbæk er fritaget for tjeneste.

Flertallet i Økonomiudvalget i Solrød Kommune har den 8. november 2023 anbefalet byrådet, at samarbejdet med direktør Jesper Reming Tangbæk skal ophøre.

Begrundelsen er, at kommende ændringer i ansvarsområderne i direktionen betyder, at der er brug for andre kompetencer i direktionen i Solrød Kommune.

Det er byrådet, der træffer den endelige beslutning i sagen.

Jesper Reming Tangbæk er fritaget fra tjeneste, indtil byrådet træffer en beslutning på byrådsmødet den 29. november 2023.