NyhederNyheder

Transportministeren besøgte borgmesteren på rådhuset

Transportminister Thomas Danielsen (V) besøgte borgmester Emil Blücher (LA) på Solrød Rådhus til en snak bl.a. om regeringens planer med transportkorridoren.

Kaffebordet var dækket, og samtaleemnerne gjort klar, da transportminister Thomas Danielsen lagde vejen forbi Solrød Kommune. Borgmester Emil Blücher og kommunaldirektør Nikolaj Weyser Mortensen tog imod ministeren på Solrød Rådhus.

Transportministeren er i øjeblikket på en lille tur rundt i landet for at møde politiske kollegaer og drøfte politiske spørgsmål inden for transportområdet. Borgmester Emil Blücher havde på forhånd nogle helt klare emner på dagsordenen, som han gerne ville drøfte med ministeren.

Holmene skaber øget støj og trængsel

Borgmester Emil Blücher spurgte blandt andet transportministeren ind til de trafikale udfordringer ved Projekt Holmene, som han frygter vil skabe endnu mere støj og trængsel på den i forvejen befærdede Køge Bugt Motorvejen.

Støjgener fra trafik er allerede et problem for borgere i Solrød Kommune, og derfor drøftede borgmesteren også med ministeren forskellige løsninger på at dæmpe støjen. Her lagde ministeren op til, at Solrød Kommune kontaktede Vejdirektoratet med henblik på at arrangere en studietur for kommunens politisk nedsatte støjgruppe.

Ønsker afklaring på transportkorridoren

Borgmesteren udtrykte samtidig overfor ministeren et behov for at få en afklaring på, hvad regeringens fremtidige planer er med transportkorridoren Ring 5. I området har der både været talt om en potentiel motorvej og for nylig også muligheden for, at hele området kunne blive en stor solcellepark.

”Der er tale om et område, der dækker næsten en femtedel af Solrød Kommunes areal, så derfor er vi selvfølgelig meget optaget af at få en afklaring på, hvad regeringen gør sig af tanker i forhold til det her område. Det skaber usikkerhed hos borgerne, at vi ikke ved, hvad der kommer til at ske med området, og så er vi, på grund af de restriktioner, der er for transportkorridoren, også bare som kommune hæmmet i vores udviklingsmuligheder,” siger borgmester Emil Blücher.

Borgmesteren sætter pris på besøg

Borgmester Emil Blücher sætter pris på, at transportministeren tager sig tid til at komme forbi kommunerne.

”Det viser, at transportministeren tager vores problemer ude i kommunerne alvorligt, og så er det samtidig en mulighed for os for at få en direkte dialog med ministeren om de ting, som optager os i Solrød Kommune,” siger borgmester Emil Blücher.