NyhederNyheder

Stort og ambitiøst naturprojekt rykker nu nærmere

Mere biodiversitet, beskyttelse af drikkevandet, mere skov, mindre CO2-udledning og en fornuftlig løsning for landmændene. Det ønskede store naturprojekt langs med Solrød Bæk er en gevinst på mange fronter, og nu har byrådet taget næste skridt mod en realisering af projektet.

Fra landbrugsjord til vild natur, der er tilgængelig for borgerne. Det er hovedoverskriften på et omfangsrigt naturprojekt, som Solrød Kommune i samarbejde med både lokale landmænd og lodsejere, flere forsyningsvirksomheder og Naturstyrelsen har arbejdet på siden 2021.

Og nu rykker drømmen om endnu mere vild natur endnu et skridt nærmere en realitet. Byrådet har nemlig frigivet 1 mio. kr. til næste fase af projektet.

”Det er et helt fantastisk, men også kompliceret projekt, fordi der er så mange forskellige aktører, der skal spille sammen, og mange ting, der skal gå i hak. Men hvis det hele lykkes, vil det være et rent win-win projekt.  Vi vil få endnu mere biodiversitet, beskytte drikkevandet, sikre klimatilpasning, reducere CO2-udledning, få mere skov, og de lokale landmænd og lodsejere får nogle bedre muligheder med en del af deres jord, hvor mulighederne ellers var begrænsede. Og så kommer der endda en dejlig natursti, der binder Havdrup og Solrød sammen,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget.

For at projektet kan lade sig gøre, skal alle samarbejdsparter godkende detaljerne i projektet, og det sker efter planen i marts måned. Samtidig skal lokale landmænd og lodsejere frigive og ombytte arealer langs med Solrød Bæk. Arealerne er udpeget til særligt beskyttede områder, hvor der indvindes drikkevand. I stedet for landsbrugsjord skal arealerne omdannes fra dyrkede marker til et skov-, eng- og moseområde med vild natur. 

Projektet er delt i 2 faser. Fase 1, som består af ca. 116 ha, kan sættes i gang nu og kommer til at koste ca. 39 mio. kr.. Heraf bidrager Solrød Kommune med den ene mio. kr., som byrådet netop har sat af til projektet. Den første fase af projektet kommer bl.a. til at indeholde ca. 44 ha skov, ca. 48 ha natur med fokus på øget biodiversitet og en klimatilpasning af Havdrup by i form af bl.a. genetablering af Tykmosen og udvidelse af Solrød Bæk.  

Fase to, som endnu afventer, består primært af anlæg af mere skov og natur.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 28. februar 2023 frigivet 1 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen, til et omfangsrigt naturprojekt.

Projektet er en indsats i Solrød Kommunes Naturkvalitetsplan 2020-2024 og indgik desuden som et af Solrød Kommunes projekter i Miljøministeriets konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune.

Projektet udvikles i samarbejde med KLAR Forsyning, HOFOR, lokale landmænd, lodsejere og Naturstyrelsen. Som en del af projektet vil samarbejdsparterne bl.a.

  • Udlægge strækninger med græssende får, geder eller heste
  • Skabe nye åndehuller med vilde marker og enge
  • Etablere skov
  • Etablere en sti langs Solrød Bæk på strækningen fra Havdrup til Solrød
  • Slynge og udvide Solrød Bæk
  • Foretage en genopretning af Tykmosen