NyhederNyheder

Solrød Kommune får større fokus på tidlig indsats på 0-6 års området

Solrød Kommunes Væksthuset får nu 4,1 mio. kr. fra Socialstyrelsens pulje til udbredelse af familiehuse. De penge skal bruges til at sikre en tidlig indsats til småbørn og deres familier.

I mere end 14 år har Solrød Kommunes Væksthuset hjulpet børn, unge og familier i Solrød Kommune ved hjælp af en række forebyggende tilbud. For at sikre en endnu tidligere indsats og udvikle og målrette flere af Væksthusets tilbud mere specifikt til børn på 0-6 år har Solrød Kommune søgt Socialstyrelsen om at få del i de puljemidler, styrelsen har sat af til udvikling af familiehuse i hele landet. 

På den baggrund har Solrød Kommune nu fået 4,1 mio. kr. af Socialstyrelsens puljemidler, som skal bruges til at reorganisere Væksthuset og udvikle og målrette mange af tilbuddene til 0-6 års området. Det skal bl.a. gøre det nemmere for småbørnsfamilier at navigere i kommunens forskellige tilbud og indsatser. Samtidig vil det styrke indsatsen med at nå helt ud til de småbørnsfamilier, der står i en livssituation, hvor de har behov for vejledning. Udviklingstiltaget skal supplere de familieorienterede indsatser til børn og unge op til 18 år og deres familier, Væksthuset allerede i dag hjælper med.   

”Projektet er en del af de mange initiativer, der er i gang i vores Børn og Unge Rådgivning, som skal sikre den rigtige indsats for vores børn, unge og familier med fokus på inddragelse og høj faglighed. Kommunen tilbyder selvfølgelig stadig de mange gode tilbud til børn og unge mellem 6-18 år, men der kommer et større fokus på at styrke den tidlige indsats og sætte ind med hjælpe og vejledning så hurtigt som muligt. Det er noget, der lægger hele Familie- og uddannelsesudvalget meget på sinde, og puljemidlerne gør det muligt for os at sætte ekstra fokus på den tidlige indsats,” siger Regine Hovmøller, formand for Familie- og uddannelsesudvalget. 

Puljemidlerne fra Socialstyrelsen skal hovedsageligt bruges til at:

  • sikre de rette tilbud for børn og familier i kommunen.
  • sikre én indgang for rådgivning og støtte til familier og samarbejdspartnere i kommunen.
  • samle ressourcer for bedst muligt at kunne sikre et fælles sprog og en tværgående koordinering.

Fakta

Byrådet godkendte på byrådsmødet den 29. marts 2023 et tilskud fra Socialstyrelsens pulje for udbredelse af familiehuse i hele landet på 4,1 mio. kr.

Pengene skal anvendes til at reorganisere Væksthuset, der danner rammerne om en række forebyggende tilbud for børn, unge og familier, så huset målrettes endnu mere mod 0-6 års børn og deres forældre.