NyhederNyheder

Nu tager byrådet første skridt til udbygning af Munkekærskolen

På baggrund af input fra fx skoleledelsen, skolebestyrelsen og relevante aktører i lokalområdet vil Solrød Kommune lave et projektforslag for udbygning af Munkekærskolen. Projektforslaget skal efter planen være færdigt i 2023.

Flere og flere børnefamilier er de senere år flyttet til Solrød Kommune, og derfor er det nødvendigt at skabe plads til flere skoleelever i strandområdet. Solrød Kommune har derfor fundet frem til en smart løsning, så Munkekærskolen kan rumme de ekstra skoleelever.

I forbindelse med, at skolens tage alligevel skal renoveres, vil byrådet nemlig bygge en ekstra etage på skolen. Nu har byrådet taget første skridt til, at planerne om den ekstra etage kan realiseres ved at frigive penge til rådgivning i forbindelse med arbejdet med projektforslaget for tagudskiftningen og udbygningen af skolen.

”Vi ved, at der i de kommende år vil være en stor stigning i antallet af skolesøgende børn i kommunen. Derfor er det også meget positiv, at der indtænkes kapacitetsudvidelser i den kommende tagrenovering på Munkekærskolen. Det er både økonomisk fornuftigt at slå to fluer med et smæk, men også fornuftigt at udbygge kommunens skolekapacitet, så vi kan rumme den tilvækst af skolesøgende børn, vi allerede ser, og vi ved, vil fortsætte i de kommende år,” siger Regine Hovmøller, formand for Familie- og uddannelsesudvalget.  

På baggrund af de input, der kommer til projektet, bliver der udarbejdet et projektforslag, som det er planen, at byrådet bliver præsenteret for i slutningen af 2023.

Fakta

Byrådet har på byrådsmødet den 28. februar 2023 frigivet 3 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med arbejdet med et projektforslag om tagudskiftning og udbygning af Munkekærskolen.

Projektet er en del af budgetaftalen for 2023-2026, og byrådet har derfor allerede afsat penge i budgettet for 2023 til projektet.