NyhederNyheder

Nu indledes renoveringen af fredet bro fra 1786

Arbejdet med at renovere den fredede bro, Cagstrup Bro, der ligger på kommunegrænsen mellem Solrød og Greve, går nu i gang. De to kommuner har hver sat 2,3 millioner kr. af til projektet.

Hvor Karlstrup Landevej bliver til Taastrupvej, har Cagstrup Bro siden 1786 ført alle tørskoet over Karlstrup Møllebæk. Nu trænger broen til en renovering, som indledes den 6. juli 2023 og vil stå på mellem 5-10 uger.

Cagstrup Bro ligger på kommunegrænsen mellem Solrød og Greve kommuner, og projektet er derfor et samarbejde mellem de to kommuner, der begge har afsat 2,3 millioner kr. til renoveringen.

”Jeg er overbevist om, at vi sammen med Greve Kommune får lavet en vellykket renovering af Cagstrup Bro, som både har respekt for den gamle bros historie og samtidig trafiksikrer en af vores mest trafikerede strækninger,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget.

Trafikale ændringer under arbejdet

Den gamle, fredede bro er i dag en af kommunens mest trafikerede strækninger, hvor der i gennemsnit passerer over 7.000 køretøjer om dagen. Renoveringen vil give midlertidige trafikale ændringer, idet strækningen spærres for gennemkørsel under arbejdet. Der må derfor fra den 6. juli og 5-10 uger frem køres via motorvejen. For at komme til Karlslunde Landevej/Greve Landevej skal man køre af ved frakørsel 29 Greve Syd. For at komme til Tåstrupvej skal man tage frakørsel 30 Solrød Nord.

Cagstrup Bro er en fredet granitbro opført i forbindelse med anlæggelsen af kongevejen mellem Tåstrup og Køge/Vordingborg under Christian 7.’s regeringstid. Solrød og Greve kommuner har fået dispensation af Slots- og Kulturstyrelsen til at istandsætte broen, og hele udgravningsarbejdet vil blive overvåget af Museum Sydøstdanmark.