NyhederNyheder

Lokalplan godkendt: Nu er vejen banet for ny gårdbørnehave

Byrådet har godkendt den lokalplan, der sætter rammerne for en fremtidig, ny gårdbørnehave i Gl. Havdrup. Det er planen, at den nye børnehave kan tage imod børn i det sene efterår 2024.

Kig til bølgende marker og en natur, der inviterer til at slippe fantasien løs. Omgivelserne på den grund i Gl. Havdrup, hvor byrådet har planer om at etablere en gårdbørnehave, er oplagte til både fordybelse, gemmelege, regnormejagt og alverdens andre aktiviteter.

Og nu er vejen banet for, at planen om en gårdbørnehave i Gl. Havdrups dejlige omgivelser kan blive til virkelighed.

Efter en længere periode med både høring af lokalplanforslag, kommuneplantillæg og borgermøde har byrådet nu godkendt den lokalplan, der sætter rammerne for en kommende gårdbørnehave på Skolevej 70.

”I byrådet læser vi altid høringssvar med stor interesse. Det er ikke altid borgernes kommentarer medfører, at der bliver ændret i lokalplanen, men vi noterer os altid den holdning eller bekymring, der bliver givet udtryk for og har den in mente som bagtæppe,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget og fortsætter:

”Nu er vi så langt i processen, at vi kan se frem mod første spadestik i 2024, og forhåbentlig er vores nye gårdbørnehave klar til at tage imod børn ultimo 2024.”

Høringen har ændret på lokalplanen

Efter høringsfasen er der bl.a. ændret på bebyggelsesprocenten fra 15 til 4, så bygningsmassen i alt maksimalt kan være på 600m2 på grunden, og så er det blevet slået fast, at det udelukkende er muligt at anvende området som daginstitution. 

Lokalplanen stiller også krav til, at hovedhuset skal være gårdæstetisk med småsprossede vinduer og tegl eller stråtag. Den kommende bygning får desuden samme størrelse som det nuværende hus og opføres i halvandet plan. Det er samtidig planen, at en stor del af de hyggelige, grønne områder på grunden bliver bibeholdt som vild natur, og at der skal etableres både legeredskaber, shelters og bålhytte.

Som området ser ud nu, er pladsen til parkering sparsom, men det bliver der ændret på. Lokalplanen slår nemlig fast, at der skal etableres parkeringspladser, så forældre kan aflevere deres børn samtidig med, at der er også bliver plads til busser og personaleparkering. 

Fakta

Byrådet godkendte på byrådsmødet den 30. august 2023 den lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, der sætter rammerne for en kommende ny daginstitution i Gl. Havdrup.

Byrådet har tidligere besluttet, at den kommende daginstitution skal have en gårdprofil og rumme maksimalt 90 børnehavebørn.