NyhederNyheder

Solrød Kommune sender budget i høring

Der er fokus på nødvendige investeringer i det budgetforslag, som Solrød Kommune nu sender i høring.

Solrød er en populær kommune at slå sig ned. Antallet af børnefamilier har derfor været stigende de senere år, og samtidig er antallet af ældre borgere også steget. Det betyder, at kommunen løbende har tilpasset sig for at kunne tage sig godt af borgerne, og den tilpasning fortsætter også i de kommende år.

Der er derfor sat penge af til, at kommunen også fremover kan tage sig godt af både de yngste og de ældste borgere og alle dem midt imellem i det budgetforslag for 2023-2026, som Økonomiudvalget i Solrød Kommune fredag den 9. september 2022 sender i høring.

”Budgetforslaget afspejler byrådets politiske arbejde, og det er en rigtig god skabelon, der sætter rammen for den budgetdrøftelse, vi i byrådet nu skal i gang med. Jeg håber, at vi kan lande en bred, ny budgetaftale til glæde for både borgere, erhvervsliv og kommunens medarbejdere,” siger borgmester Emil Blücher.   

Budgetforslaget har fokus på nødvendige tiltag, der er målrettet befolkningsudviklingen, som fx udvidelsen af Plejecenter Christians Have og plads til flere børn i kommunens dagtilbud. 

Kommunens indtægter fra skatter og tilskud er for lave til, at budgetforslaget går op. Det er derfor nødvendigt at bruge af kommunens kassebeholdning til at finansiere kommende anlægsprojekter som fx den kommende, nye hal og multisal ved Solrød Idrætscenter, en større udskiftning af taget på Munkekærskolen og udbygningen af Plejecenter Christians Have.

Budgetforslaget for 2023-2026 indeholder også en lille skattestigning over de kommende to år, der delvist kan dække udgiften i forbindelse med de penge, som Solrød Kommune som følge af udligningsreformen sender til andre kommuner. I 2023 er skattestigningen på 0,09 procent, og som en af de få kommuner i Danmark har Solrød Kommune fået lov til at indfase den lille skattestigning uden sanktioner fra staten.

I budgetforslaget er ejendomsskatten uændret, og der er fortsat ingen særskat på erhvervsejendomme – kaldet dækningsafgift.

Byrådet i Solrød Kommune skal førstebehandle budgetforslaget på byrådsmødet den 14. september 2022. Den endelige vedtagelse af budgettet sker på byrådsmødet den 12. oktober 2022, og det er her de politiske ændringsforslag, der evt. er kommet til budgetforslaget vedtages, hvis der er flertal for dem.

Hele budgetforslaget for 2023-2026 kan ses på  www.solrod.dk/politik/budget