NyhederNyheder

Tæt på 100 borgere mødte op til den første borgerworkshop om helhedsplanen for Havdrup By

Der blev tegnet, klistret og diskuteret blandt de næsten 100 fremmødte borgere, da den første borgerworkshop i forbindelse med den nye helhedsplan for Havdrup By blev afholdt. Formålet var at finde ind til Havdrups særlige identitet.

Mens det nye opgaveudvalg i Solrød Kommune bød velkommen, sad de, det hele handlede om, borgerne, forventningsfulde omkring bordene på Havdrup Skole. Næsten 100 borgere var mandag aften samlet til den første borgerworkshop i arbejdet med den nye helhedsplan for Havdrup By.

Foran dem på bordene lå der materialer i form af et stort kort over Havdrup, små udklipsbilleder og farverige tusser, der alle spillede en rolle i forhold til workshoppens formål om at få sat ord på, hvad Havdrups særlige identitet er. Det spørgsmål blev borgerne bedt om at reflektere over, og blandt svarerne kom Bakkerne i Havdrup, byens brugs og det stærke foreningsliv.

"Vi er helt sikkert blevet klogere på Havdrups særlige identitet for eksempel ved at erfare, hvordan Havdrup er en by, hvor man altid hilser på hinanden, når man mødes på gaden. Som borger i Havdrup føler man sig som en del af noget. Den indsigt kan vi tage med videre," siger Bo C. Christiansen, der er formand for opgaveudvalget.

Hvad kunne I tænke jer mere af?

Opgaveudvalget skal levere et forslag til en ny helhedsplan med en både kort og langsigtet vision for udviklingen af den fysiske planlægning af Havdrup. Det gælder blandt andet inden for boligudvikling og etableringen af et friplejehjem. Derfor var opgaveudvalget også interesseret i at høre, hvad borgerne i Havdrup godt kunne tænke sig mere af, og hvad de helst ikke vil undvære.

På et bord i hjørnet stod to brune træer med krogede grene og ophængte papirsblade i forskellige farver. Her var borgerne blevet opfordret til at skrive ønsker for og råd til opgaveudvalgets videre proces, hvilket mange udnyttede pauserne til.

"Det var fantastisk at se, hvor aktive borgerne var. Det lover godt for resten af processen, og vi håber selvfølgelig, at de alle sammen, og også gerne flere, kommer til de næste workshops i 2023," siger Bo C. Christiansen.

Næste workshop er i januar

Efter mødet indsamlede opgaveudvalget de mange papirer, som borgerne igennem workshoppen havde skrevet deres tanker og drømme ned på. Borgernes udsagn bliver fundamentet for den næste borgerworkshop den 19. januar 2023, der i det videre arbejde med helhedsplanen tager fat på fremtiden for Havdrup.

Workshoppen i januar bliver en af flere borgerworkshops i løbet af 2023, inden udvalget efter planen afleverer sit forslag til helhedsplanen til politisk behandling i byrådet i slutningen af året.

Fakta
Et enigt byråd besluttede i sommeren 2022 at nedsætte et opgaveudvalg, der skal udarbejde et forslag til en helhedsplan for Havdrup By. Opgaveudvalget er et såkaldt paragraf 17, stk. 4-udvalg, der er et midlertidigt udvalg, som byrådet i henhold til lov om kommunernes styrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver eller til at fungere som rådgivende eller forberedende udvalg.