NyhederNyheder

4.400 borgere er inviteret til borgerworkshop i arbejdet med ny helhedsplan for Havdrup By

Der skal sættes ord på Havdrups særlige identitet, når den første af flere borgerworkshops for alvor starter arbejdet med helhedsplanen for Havdrup By op.

”Det er ikke udvalget, der bestemmer indholdet af planen. Det skal alle de gode borgere i Havdrup”.

Ordene kommer fra Bo C. Christiansen, der er formand for det opgaveudvalg, som med hjælp fra borgerne skal udarbejde en ny helhedsplan for Havdrup By. Udvalget har derfor inviteret mere end 4.400 borgere i Havdrup og Gl. Havdrup til borgerworkshop på Havdrup Skole mandag den 21. november 18.30-20.30.

Udgangspunktet for workshoppen er at få sat ord på, hvad Havdrups særlige identitet er. Borgerne får derfor rig mulighed for at dele deres indtryk af, holdninger om og lokalkendskab til Havdrup, uanset om man har boet 40 år eller 14 dage i byen. Alle kan nemlig ifølge Bo C. Christiansen bidrage.

”Vi vil gerne have, at folk på workshoppen får fortalt den positive historie om, hvad det er Havdrup kan. Hvorfor er man flyttet til, eller hvorfor er man blevet boende? Derfor er alles bidrag værdifuldt. Vi håber med workshoppen at få et indblik i, hvad Havdrup er for havdrupborgerne, så vi til næste workshop i januar kan begynde på spørgsmålet: Hvad skal Havdrup så?,” siger Bo C. Christiansen.

Udsagn bliver udgangspunkt for det videre arbejde

Alle udsagn fra workshoppen den 21. november tager udvalget med til en ny borgerworkshop den 19. januar 2023. Her bliver udsagnene udgangspunkt for det videre arbejde med en vision for Havdrups udvikling.

”Det skal helst blive sådan, at byrådet kan tage de her indsigter og udsagn fra borgerne frem igen ude i fremtiden og måle andre nye planer op mod de værdier for Havdrup, som vi har fået med fra vores forskellige workshops og vores arbejde generelt i opgaveudvalget,” fortæller Bo C. Christiansen.

Arbejdet med den nye helhedsplan for Havdrup By fortsætter i resten af 2023, hvor der vil komme endnu flere borgerinddragende møder. Efter planen afleverer opgaveudvalget forslag til helhedsplanen til politisk behandling i byrådet i slutningen af 2023.

Fakta:

Byrådet besluttede den 22. juni 2022 at oprette et opgaveudvalg, der skal levere et forslag til en ny helhedsplan for Havdrup By. Planen skal have en både kort og langsigtet vision for udviklingen af den fysiske planlægning af Havdrup blandt andet inden for boligudvikling og friplejehjem. Det er hensigten, at visionen skal bygge på Havdrups nuværende styrker og den kultur, identitet og ånd, der kendetegner Havdrup i dag. Helhedsplanen skal indeholde konkrete anbefalinger, der kan overføres til kommuneplanen, som er den overordnede plan, der sætter rammerne for hele kommunens fysiske udvikling.