NyhederNyheder

Ny partnerskabsaftale: Endnu mere bæredygtig fjernvarme på vej til solrødderne

Solrød Kommune og Solrød Fjernvarme a.m.b.a. indgår nu en partnerskabsaftale, der skal styrke parternes samarbejde om hurtigere udbredelse af fjernvarme til solrødborgerne. Samtidig er det målet, at al den lokale fjernvarme skal være 100 procent bæredygtig i 2025

Ønsket om ikke at støtte russisk naturgas, stigende priser på naturgas og udsigten til mere bæredygtig varme har skabt en hidtil uset efterspørgsel på fjernvarme både lokalt og på nationalt plan. Udbredelsen af den bæredygtige varmekilde er samtidig et af de værktøjer, der er beskrevet i Solrød Kommunes klimaplan, som skal være med til at sikre, at der bliver udledt 70 procent færre drivhusgasser inden 2030 i Solrød Kommune. 

På den baggrund har byrådet nu besluttet, at Solrød Kommune skal indgå en partnerskabsaftale med Solrød Fjernvarme a.m.b.a., der skal styrke og forpligte parterne til et godt samarbejde for at hjælpe udbygningen af fjernvarmenettet i kommunen endnu bedre på vej. 

”Selvfølgelig skal vi gøre, hvad vi kan, for at sikre, at endnu flere borgere i kommunen kan gøre brug af fjernvarme. Det er en bæredygtig varmekilde, som i flere tilfælde også er et billigere alternativ end andre varmekilder, og vi skylder både os selv og fremtidige generationer at tænke i nogle grønnere løsninger – også på varmeområdet. Samtidig frigør fjernvarmen os fra russisk naturgas, og med krigen i Ukraine er vi generelt alle sammen blevet ekstra opmærksomme på, at vi på ingen måde ønsker at være i lommerne på en uforudsigelig, russisk stormagt,” siger Kim Sunesen, formand for Natur-, klima- og planudvalget.

Alt i alt betyder det, at den nuværende ambitiøse plan for udbygningen af fjernvarme rykkes yderligere frem, så alle de ca. 3.500 husstande med gasfyr i kommunen skal have mulighed for at kunne benytte sig af fjernvarme allerede inden 2028. Det stemmer også overens med den nationale målsætning på området. Samtidig er det målet, at al den lokale fjernvarme skal være endnu mere grøn ved at være 100 procent baseret på vedvarende energi i 2025.

Brev om mulighed for fjernvarme og borgermøde
Regeringen har meldt ud, at alle kommuner i 2022 skal give besked til deres borgere om, hvorvidt og hvornår de kan forvente at få fjernvarme eller varmepumper i fremtiden. Derfor sender Solrød Kommune brev ud inden udgangen af 2022 med oplysninger om borgernes alternativer til olie- og gasfyr og planen for udbygningen af fjernvarmenettet. 

Solrød Fjernvarme vil sammen med kommunen også invitere til borgermøder for at informere om udbygningsplanerne. Begge parter har samtidig en forventning om, at der inden årets udgang kommer nye, lovgivningsmæssige rammer fra Folketinget, som skal bane vejen for en hurtigere og nemmere udbygning af fjernvarmenettet over hele landet. Det vil have stor betydning for de tidsplaner, der kan meldes ud til borgerne. Som regler og rammer er nu, tager det minimum 6-8 måneder, fra Solrød Fjernvarme har ansøgt Solrød Kommune om en projektgodkendelse, til gravearbejdet kan gå i gang – og det er, hvis hele processen kører på skinner.

Fakta
Et enigt byråd har på byrådsmødet den 22. juni 2022 besluttet at indgå en partnerskabsaftale med Solrød Fjernvarme a.m.b.a. Samtidig besluttede byrådet også at bruge 456.000 kr. til en ekstraordinær indsats for at understøtte en hurtig omstilling til bæredygtig varme i kommunen. Solrød Kommune får senere hen udgiften finansieret via statens midtvejsregulering.

Borgerne kan altid finde den nyeste vedtagne plan for udbygningen af fjernvarmenettet på www.solrod.dk/borger/bolig-og-byggeri/varmeforsyning og information om nuværende fjernvarmeudbygning under www.solrod.dk/borger/aktuelle-projekter. Borgerne også er velkomne til at kontakte Teknik og Miljø i kommunen eller Solrød Fjernvarme med spørgsmål til fjernvarme.