NyhederNyheder

Helhedsplanen for Solrød Landsby er sendt til offentlig debat: Kom med dine input

På baggrund af mange input fra borgere ligger der nu et udkast til en helhedsplan for Solrød Landsby, som et flertal i byrådet sender til debat hos borgerne. Der er borgermøde om planen den 21. marts 2022.

Med grobund i mange gode input fra både borgere og interessenter har Solrød Kommune lavet et udkast til en helhedsplan for Solrød Landsby. Den plan vil et flertal i byrådet gerne høre borgernes holdninger til. Udkastet til helhedsplanen er derfor til debat frem til og med den 8. april 2022.

Helhedsplanen er den vision, som skal danne grundlag for, hvordan Solrød Landsby fremover kan udvikle sig, og udkastet til helhedsplanen er skrevet på baggrund af en omfattende borgerinddragelse.

”Solrød Landsby har en stærk identitet og nogle attraktive og hyggelige byrum, og det skal den blive ved med at have. Landsbyen skal formes af og med de mennesker, der bor i den. Derfor er det også super godt, at så mange har haft lyst til at bidrage til udarbejdelsen af helhedsplanen, og jeg håber, at landsbyboerne kan se sig selv i udkastet til helhedsplanen,” siger borgmester Emil Blücher.

I arbejdet med helhedsplanen er mulighederne for at bygge boliger og etablere en ny dagligvarebutik ved Lodden også blevet undersøgt. Men et flertal i byrådet har valgt, at spørgsmål om boligudvikling og en mulig dagligvarebutik ved Lodden afklares uden for helhedsplanens rammer.  

Borgermøde om helhedsplanen
Solrød Kommune inviterer til borgermøde om helhedsplanen for Solrød Landsby den 21. marts 2022 i Aktivitets- og Frivilligcenteret. Der kommer nærmere information om mødet på www.solrod.dk, når datoen nærmer sig. 

Fakta
Et flertal i byrådet beståede af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, VoresSolrød, Havdruplisten, Liberal Alliance og Venstre besluttede på byrådsmødet den 28. februar 2022 at sende udkastet til helhedsplanen for Solrød Landsby til offentlig debat og samtidig bede borgerne om idéer og input til kommuneplanrammer, som skal bruges i arbejdet med at lave et tillæg til Kommuneplan 2021. Dansk Folkeparti stemte imod.  Afstemningsdetaljerne kan findes på www.solrod.dk under referatet af byrådsmødet.

Helhedsplanen for Solrød Landsby bliver udarbejdet på baggrund af et ønske fra byrådet, og det er en vision der skal fastholde landsbyens eksisterende kvaliteter og udvikle nye muligheder. Helhedsplanen sætter konkrete rammer for landsbyen, men er dog ikke bindende som f.eks. kommune- og lokalplaner. Helhedsplaner giver mulighed for at arbejde helhedsorienteret med en blanding af vision og fysisk udvikling i et større område.

Det vil sige, at helhedsplanen for Solrød Landsby er den overordnede plan for udviklingen af Solrød Landsby, som skal sikre, at de kommende lokalplaner for landsbyen skaber sammenhæng og kvalitet for hele landsbyen.

Du finder udkastet til helhedsplanen her.