NyhederNyheder

Køge Bugt-borgmestre til transportministeren: Vi er bekymrede over Lynetteholm-slam

Det store københavnske udviklingsprojekt Lynetteholmen vil medføre, at 2,5 mio. kubikmeter slam skal dumpes i havet nær ved Køge Bugt. Det bekymrer Køge Bugt-borgmestrene, der tirsdag på et møde delte deres bekymring med transportministeren.

For at kunne bygge den kunstige halvø Lynetteholmen ud for Refshaleøen i København skal der fjernes enorme mængder af slam, som efter planen skal dumpes i havet nær ved Køge Bugt, men Køge Bugt-borgmestrene er bekymrede for, at konsekvenserne af den handling ikke er undersøgt godt nok.

Det var et af de budskaber, som Køge Bugt-borgmestrene tirsdag afleverede til transportminister Benny Engelbrecht, da de var inviteret til møde med ministeren om netop Lynetteholmen.

På mødet deltog borgmester i Solrød Kommune Niels Hörup, borgmester i Stevns Kommune Anette Mortensen, borgmester i Greve Kommune Pernille Beckmann og 2. viceborgmester i Køge Kommune Mette Jorsøe.

Borgmestrene rejste bl.a. bekymring over, hvordan dumpningen af de planlagte 2,5 mio. kubikmeter slam vil komme til at påvirke havmiljøet og dyrelivet i Køge Bugt og Østersøen samt strandene, turismen, fritidsfiskeriet og erhvervsfiskeriet i området.

”Der er ingen tvivl om, at Lynetteholmen er et stort udviklingsprojekt, som kan medføre meget positivt og bl.a. sikre København mod oversvømmelser, men i en tid, hvor biodiversiteten er så stærkt under pres, er det ekstra nødvendigt, at vi er opmærksomme på, hvordan udviklingen påvirker vores miljø. Man løser ikke et miljøproblem ved at flytte problemet til et andet sted. Det skaber blot et andet miljøproblem,” siger borgmester Niels Hörup og fortsætter:

”I kommunerne arbejder vi med at reducere kvælstofudledning og på anden vis reducere miljøpåvirkninger, så vi kan passe godt på vores miljø. Derfor er vi naturligvis også bekymrede over de konsekvenser, dumpningen af så store mængder slam nær Køge Bugt kan få for vandmiljøet i Køge Bugt, som i forvejen er sårbart,” siger borgmester Niels Hörup.

Opfordringen til ministeren lød bl.a. på at undersøge andre muligheder for håndtering af de enorme mængder af slam og til at holde stram snor i, hvordan man sikrer sig, at lovgivningen bliver overholdt, og at der bliver taget hensyn til og taget godt hånd om miljøet.   

Mangelfuld information
Under mødet bekræftede Benny Engelbrecht, at beslutningen om at dumpe slam nær Køge Bugt hviler på forligskredsen på Christiansborg, og ministeren fortalte samtidig, at Køge Bugt kommunerne ikke har været informeret tids nok om det omfangsrige projekt. Køge Bugt kommunerne fik derfor tilbud om et fælles informationsmøde mellem ministeriet og de fire byråd.

Ministeriet vil desuden besvare en række af de spørgsmål, der ikke blev drøftet på mødet, skriftligt.