NyhederNyheder

Mere hav-biodiversitet på vej: Nyt projekt skal genskabe stenrev i Køge Bugt

Sammen med flere andre kommuner langs med Køge Bugt støtter Solrød Kommune op om et nyt projekt, der skal forbedre havmiljøet og biodiversiteten i Køge Bugt.

Der er godt nyt for fiskene i Køge Bugt og for alle andre, der bekymrer sig om havmiljøet og biodiversiteten i de lokale farvande. Foreningen Køge Bugt Stenrev har nemlig planer om at genetablere stenrev i Køge Bugt med det formål at forbedre havmiljøet og styrke biodiversiteten i Køge Bugt.

Sammen med flere andre kommuner langs med Køge Bugt bakker Solrød Kommune op om et godt vandmiljø i den lokale bugt og har bl.a. udtrykt bekymring for påvirkningen af den planlagte dumping af slam i Køge Bugt fra det københavnske udviklingsprojekt Lynetteholmen. Og Køge Bugt kommunerne er da også enige om, at projektet, der vil genetablere stenrev i Køge Bugt, er et godt formål. Derfor har Solrød Byråd lige som fx Køge og Greve kommuner besluttet at yde et tilskud til Foreningen Køge Bugt Stenrev. For Solrød Kommunes vedkommende betyder det, at byrådet på byrådsmødet den 29. november 2021 har besluttet at give Foreningen Køge Bugt Stenrev 50.000 kr., som foreningen har anmodet Solrød Kommune om.

”Havmiljøet i Køge Bugt ligger alle kommunerne langs Køge Bugt på sinde, og i en tid, hvor biodiversiteten er under pres, er det ekstra vigtigt med initiativer, der kan være med til at styrke biodiversiteten og passe godt på vores miljø frem for projekter, der udfordrer havmiljøet så som Lynetteholm-projektet,” siger formand for Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og borgmester Niels Hörup og fortsætter: 

”I Solrød Byråd har vi fokus på netop biodiversiteten i vores Naturkvalitetsplan, hvor der er en række konkrete initiativer, der skal fremme naturkvaliteten i Solrød Kommune på land. Bugten og vores dejlige strand er et stort aktiv for vores kommune, og derfor giver det naturligvis også mening, at byrådet bakker op om et forbedret havmiljø. Projektet er et super godt eksempel på, hvor meget engagerede ildsjæles initiativer kan rykke lokalt, og vi er i byrådet super glade for at kunne støtte op om Foreningen Køge Bugt Stenrev og give dem det tilskud, som de har bedt om.”

Stenrev har tidligere været naturligt forekommende i Køge Bugt, men er gennem tiden blevet fisket op og anvendt til fx. moler og havneanlæg. Det er gået ud over planter og fisk, som har mistet deres naturlige levesteder, og det er det, som stenrev-projektet skal rette op på. Samtidig skal projektet bidrage til øget viden om havmiljøet og livet i bugten via formidling om stenrev, biodiversitet og havmiljøet til borgerne i kommunerne fx. via informationstavler og foredrag. Det er denne information, som tilskuddet fra Solrød Kommune skal bidrage til. 

Det samlede budget til projektet er på 7 mio. kr., og Foreningen Køge Bugt Stenrev har ansøgt Veluxfonden om et tilskud på 6,3 mio. kr. Tilskuddet fra Veluxfonden er betinget af, at foreningen selv kan skaffe de resterende 700.000 kr., og det ser ud til at lykkes med tilskud fra Køge Bugt kommunerne, hvor især Køge Kommunes tilsagn om at bidrage med 500.000 kr. har gjort en forskel.

Solrød Kommunes støtte til Foreningen Køge Bugt Stenrev finansieres ved hjælp af penge, der oprindeligt var sat af til byggemodningen af etape seks i Trylleskov Strand, hvor der er brugt færre penge end først antaget.