NyhederNyheder

I starten af 2022 spørger byrådet dig: Hvad synes du om at bo i Solrød Kommune?

I næsten 20 år har byrådet i Solrød Kommune med års mellemrum via en borgertilfredshedsundersøgelse spurgt borgerne til deres holdninger om kommunen, og til januar tikker der endnu engang en borgertilfredshedsundersøgelse ud med digital post til alle solrødborgere over 18 år.

Hvor tilfreds er du med at bo i Solrød Kommune, hvad er du mest glad for ved at bo i Solrød Kommune, og hvilke områder skal byrådet efter din mening prioritere højest? Det er nogle af de spørgsmål, der lander som digital post hos ca. 18.000 solrødborgere over 18 år til januar i 2022, når det nye byråd sender en stor borgertilfredshedsundersøgelse ud. Formålet med undersøgelsen er, at give det nye byråd et godt grundlag at udvikle kommunen på og træffe beslutninger ud fra ved at give dem et indblik i borgernes holdninger.

Undersøgelsens spørgsmål, som det nuværende byråd godkendte på byrådsmødet den 29. november 2021, tager udgangspunkt i byrådets vision om, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo. På den måde kan det kommende byråd konkret bruge borgernes svar i det nye byråds arbejde med at udvikle kommunen og bringe visionen til live. Samtidig er spørgeskemaet holdt kort og overskueligt, så flere borgere har lyst til at give deres mening til kende, og resultaterne på den måde bliver mere valide.

”Som byrådsmedlemmer er vi valgt af borgerne til at varetage deres interesser. Derfor vil vi i byrådet selvfølgelig også gerne have en pejling fra borgerne på, hvad de helt generelt tænker om vores dejlige kommune, og på, hvad de mener er vigtigt. På den måde kan vi sammenstykke et generelt billede af, hvad borgerne gerne vil have, at det nye byråd prioriterer, og så kan vi arbejde ud fra det billede og bruge borgernes svar til det nye byråds udviklingsarbejde,” siger borgmester Niels Hörup.

Flere forskellige tilfredshedsundersøgelser
Byrådet har siden 2002 med års mellemrum udsendt en spørgeskemaundersøgelse om den generelle tilfredshed blandt borgerne for at klæde det nye byråd på til det kommende byrådsarbejde, men det er langt fra det eneste tidspunkt, hvor der bliver gennemført store spørgeskemaundersøgelser om borgernes holdninger.

Solrød Kommune laver nemlig også spørgeskemaundersøgelser på både ældre- dagtilbuds- og skole/SFO-området, hvor der bliver stillet skarpt på de konkrete serviceydelser, som borgerne modtager – som fx, om der er trygge rammer for børnene i kommunens dagtilbud, hvordan forældre oplever deres børns skole i forhold til fx faglighed og motion, og om borgerne er tilfredse med deres hjemmepleje.

Borgertilfredshedsundersøgelsen bliver foretaget af konsulentfirmaet Rambøll Management Consulting, og borgernes besvarelser bliver behandles fortroligt og vises kun i anonymiseret form. Det betyder, at Solrød Kommune ikke kan tilgå de oplysninger, borgerne giver i deres besvarelse. Resultaterne af borgertilfredshedsundersøgelsen bliver efter planen præsenteret for det nye byråd i første halvår af 2022.