NyhederNyheder

Cafémøde trak fulde huse: Borgere kom med input, der skal danne fundamentet for udviklingen af Solrød Landsby

Meninger blev delt, og ønsker, idéer og tanker om Solrød Landsbys fremtidige udvikling blev skrevet ned på gule post it-lapper og sat op på store plancher, da Solrød Kommune havde inviteret interesserede borgere til cafémøde om arbejdet med helhedsplanen for Solrød Landsby.

Solrød Landsby skal bevare sin særlige landsbyidentitet, landsbyen skal være attraktiv for alle aldre, og den travle periode med morgen- og eftermiddagstrafik gennem landsbyen er en udfordring.

Det var nogle af de mange gode input, som landsbyboer og andre interesserede borgere skrev ned på et mylder af gule post it-sedler, da Solrød Kommune mandag den 1. november 2021 havde inviteret til cafémøde om arbejdet med den kommende helhedsplan for Solrød Landsby, der er den vision, som skal danne grundlag for, hvordan landsbyen fremover skal udvikle sig.

Her kunne de ca. 50 fremmødte borgere gå rundt mellem fire emneopdelte debatgrupper og både stille spørgsmål, ytre holdninger og komme med idéer, ønsker og tanker, som alt sammen bliver taget med videre i arbejdet med at lave en helhedsplan for Solrød Landsby.

”Det er landsbyboerne i Solrød Landsby, som er med til at udgøre landsbyens DNA, og derfor er det også landsbyboerne, der med deres lokalkendskab, visioner og holdninger skal danne de byggesten, som skal være fundamentet i den kommende helhedsplan for landsbyen. Derfor er det også dejligt, at fremmødet til cafémødet var så stort,” siger formand for Økonomi-, teknik og miljøudvalget og borgmester Niels Hörup.

Cafémødet var det andet offentlige borgermøde om helhedsplanen for Solrød Landsby, og det kom som en forlængelse af en visionworkshop, der blev afholdt i Solrød Landsby i sommer. Det var ud fra input fra visionsworkshoppen, at cafémødets fire emner blev defineret – nemlig identitet, fysisk struktur, trafik og andre temaer.

Det næste skridt i arbejdet med helhedsplanen er nu, at administrationen i Solrød Kommune ud fra borgernes mange gode input laver et udkast til en helhedsplan, som efter tidsplanen bliver præsenteret for byrådet på byrådsmødet den 20. december 2021. Herefter kommer udkastet til helhedsplanen i offentlig høring, hvor borgerne igen kan komme med deres input, inden helhedsplanen bliver endelig vedtaget i 2022. 

Fakta: Forskel på helhedsplaner og lokalplaner
Helhedsplanen for Solrød Landsby bliver udarbejdet som følge af et ønske fra byrådet, og det er en vision, der skal fastholde landsbyens eksisterende kvaliteter og udvikle nye muligheder. Helhedsplanen sætter konkrete rammer for landsbyen, men er dog ikke bindende som f.eks. kommune- og lokalplaner. Helhedsplaner giver mulighed for at arbejde helhedsorienteret med en blanding af vision og fysisk udvikling i et større område.

Det vil sige, at Helhedsplanen for Solrød Landsby er den overordnede plan for udviklingen af Solrød Landsby, som skal sikre, at de kommende lokalplaner for landsbyen skaber sammenhæng og kvalitet for hele landsbyen.